ประกาศผลการคัดเลือกผู้ลงทุนเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ภายในอาคารสยามสเคป (Block H)

Start typing and press Enter to search