ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณซอยรามคำแหง 24 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการพัฒนาที่ดินโฉนดเลขที่ 217239
ขนาดประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
บริเวณซอยรามคำแหง 24
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search