อาคาร SIAMSCAPE เป็นโครงการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สยามสแควร์ ให้เป็นอาคารรูปแบบ Mixed use ที่ประกอบไปด้วย พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ อาคารสำนักงานสมัยใหม่ และพื้นที่ร้านค้าที่โดดเด่น และแตกต่างด้วยแนวคิดการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ LIFELONG LEARNING ”

191101-siamscape-001

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งใน Parking Node ของสยามสแควร์ ด้วยอาคารที่จอดรถติดถนนพญาไท ที่สามารถรองรับรถได้กว่า 700 คัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาสยามสแควร์ ให้เป็น Walking & Shopping Street อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอาคาร SIAMSCAPE มีแผนที่จะเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2564

191101-siamscape-002-1

Office Space

191101-siamscape-005

Outdoor Event Zone

191101-siamscape-003

Learning Experience

191101-siamscape-004

Retails

191101-siamscape-006

SIAMSCAPE

เป็นโครงการพัฒนาอาคารโบนันซ่าเดิม ให้เป็นอาคารรูปแบบมิกซ์ยูส เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย ศูนย์รวมการเรียนรู้ (Learning Space) อาคารสำนักงานสมัยใหม่ (Modern Office) และพื้นที่ร้านค้า (Retail) ที่โดดเด่นและแตกต่างด้วยแนวคิดการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LIFE & LEARNING EXPERIENCES”

190313-photo-02

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งใน Parking Node ของสยามสแควร์ด้วยอาคารที่จอดรถติดถนนพญาไท ที่สามารถรองรับรถได้กว่า 700คัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาสยามสแควร์ให้เป็น “ถนนคนเดิน” หรือ Walking & Shopping Street อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ง SIAMSCAPE มีแผนในการเปิดให้ใช้บริการในปีพ.ศ. 2563

190313-photo-04

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search