200805-04-2
w01

BLOCK28 : CREATIVE & STARTUP VILLAGE

“ย่าน Startup แห่งใหม่ใจกลางเมือง” Connect ทุกไลฟ์สไตล์ของคนสร้างสรรค์ ออกแบบในสไตล์ “Modular” เน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง 5 อาคาร  โดยในแต่ละอาคารแบ่งเป็น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 : รวมร้านอาหาร ร้านค้าและบริการไว้มากมาย
ชั้นที่ 2-3 : เป็นออฟฟิศที่สามารถทำงานแบบ Flexible Working House สำหรับกลุ่ม Creative Startup ด้านต่างๆ

startup district

รวมเหล่าบริษัท สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียง และกำลังก้าวหน้าอย่างมาก อาทิ

FINNOMENA : ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนชั้นนำ มีเป้าหมายสร้างปรากฏการณ์ทางการเงินให้กับคนไทย โดยจะเปิดเป็น Flagship แห่งแรกในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่าหนึ่งแสนราย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 7,500 ล้านบาท

METICULY : เริ่มต้นจากวิศวกรจุฬาฯ กลุ่มเล็กๆ ที่มีโอกาสให้ทักษะความรู้ ช่วยเหลือแพทย์ในการสร้างกระดูกนิ้วมือเทียมชิ้นแรกของโลกด้วยไทเทเนียม จากกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติด้วยโลหะไทเทเนียม และยังมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้ถูกจุด ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

PANACURA : บริษัททำธุรกิจด้านเทคโนโลยีการแพทย์และชีวภาพ โดยมีบริการด้านการถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อประเมินหาความเสี่ยงของโรค และเพื่อการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

Education Technology (Start Dee) : สำนักงาน (สื่อการเรียนออนไลน์) The School of you คือแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกวิชา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และเป็นตัวช่วยเรียนรู้ยุคใหม่ของเด็กไทยทุกคน โดยมี Personalized Learning ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแผนการเรียนเฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย Gamified UX & UI เกมสนุก ๆ ไว้แข่งกับเพื่อน ภารกิจประจำวันเพื่อแลกรางวัล และพื้นที่สื่อออนไลน์ สำหรับแบ่งปันความรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกเป็นราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

TusPark WHA : ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพ และส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง จีน-ไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยให้บริการพื้นที่ทำงานร่วม และออฟฟิศส่วนตัวสำหรับสตาร์ทอัพ ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ งานสัมมนา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงบริการการสนับสนุนทางธุรกิจที่ครบครัน ได้แก่ บริการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Service) และบริการเพื่อการขยายธุรกิจ (Soft-Landing Service)

EVOLT Technology : คือบริษัทด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมระบบการจัดการซึ่งมีบริการครบวงจร เกี่ยวกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ให้คำปรึกษาโครงการ บริการเซอร์เวย์หน้างานพร้อมการติดตั้ง บริหารการจัดการสถานีชาร์จ และบริการหลังการขาย มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชาร์จ และทีมติดตั้งที่ผ่านการอบรมการติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้า

UTC (University Technology Center) : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างงานวิจัยต้นแบบ (prototype to pilot scale) ภายในมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ระบบการศึกษาที่สร้างบัณฑิตยุคใหม่ ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นสูงที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อคนไทยได้จริง

akara group : (อัครากรุ๊ป) หรือรู้จักในชื่อ แสงทองสหฟาร์ม ธุรกิจ “ฟาร์มไก่ไข่” ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่เป็น Online Store Application, Marketing Place อยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด และสินค้าแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ฟาร์มแสงทอง และฟาร์มไข่ไท วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

Clique & Co : Marketing & Business Consult (ที่ปรึกษาการตลาดและธุรกิจ) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยให้บริการในเรื่อง Marketing services บริการกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายทางการตลาด และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด (สำหรับกลุ่มลูกค้า global brand และองค์กรขนาดใหญ่), Marketing & business consult บริการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่แท้จริง กำหนดแผนกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจและการตลาด ตลอดไปถึงการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของกิจการ (สำหรับกลุ่มลูกค้า SME ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง)

Bioarchitek : บริษัทออกแบบอาคารและออกแบบไฟส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์จากผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับการอยู่อาศัย

MINEED TECHNOLOGY : สำนักงานบริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะผลิตและพัฒนางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิ้ลแบบละลายน้ำได้ จากประสบการณ์ของนักวิจัยและงานวิจัยต่างๆ เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี บริษัทได้รับผลิตและทำงานวิจัยเกี่ยวกับแผ่นแปะไมโครนี้ดเดิ้ลแบบละลายน้ำได้ ใช้สำหรับการนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนัง โดยมีจุดเด่นในการมีเทคโนโลยี ที่สามารถทำให้เข็มที่ฝังอยู่ในผิว หลุดออกจากฐานที่อยู่ด้านบนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 2 นาที ทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นวิตามิน ยา หรือวัคซีนเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2019 จนถึงปัจจุบัน และล่าสุดบริษัทได้เริ่มมีการรับผลิตแผ่นมาก์สหน้าแบบแห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ทางความงามในรูปแบบ Original Design Manufacturer (ODM) อีกทั้งบริษัทยังรับบริการวิจัยสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไมโครนี้ดเดิลชนิดใหม่ ที่บรรจุสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไมโครนี้ดเดิลแบบละลายน้ำได้ สำหรับความงาม การบริหารยาและงานวิจัย ทางบริษัทมีทีมนักวิจัย และทีมการผลิตที่มีความรู้และความสามารถ มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน มีความพร้อมในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาทั้งทางด้านงานวิจัย รวมไปทั้งการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดได้

CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) : คือ China-Thailand Innovation Hub เป็นพื้นที่ถ่ายทอดผลงานวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ให้กับบริษัทไทยในด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงสามารถจัดการประชุม สัมนา การแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นสำนักงาน และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจบริษัท SME ศูนย์นิทรรศการเทคโนโลยีชั้นนำของจีน

TGE GROUP : หรือในนาม Stark energy.co.Ltd เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์

EASYRICE : สำนักงานบริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มของนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดําเนินการภายใต้ ภาพลักษณ์การเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านเกษตรกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยยกระดับ อุตสาหกรรมเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ซึ่งทางบริษัท ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากบริษัทและองค์กรชั้นนํามากมาย เช่น บริษัท ไมโครซอฟท์ จํากัด, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อีกทั้งได้รับการยอมรับและลงทุนจาก บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด หนึ่งในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ จากกองทุน Artificial Intelligence and Robotics Venture ซึ่งเป็น กองทุนของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

Harmonyx Solution Co.,Ltd : บริษัทรับพัฒนาระบบ Software, Website & E-commerce ชั้นนำ ที่พัฒนาระบบให้กับบริษัทเอกชนและภาครัฐบาล

W.JAMES : คือ Venture Builder บริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมาภายใต้บริษัท เปรียบเหมือนเครื่องจักรผลิตสตาร์ทอัพจำนวนมากออกสู่ตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทีม องค์ความรู้ เงินลงทุน และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สตาร์ทอัพที่สร้างขึ้นมานั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

Dots.academy : “Connect to dots for the brighter future” สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมีคอร์สอบรมพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการตลาดต่างๆ ที่ครอบคลุม อาทิเช่น Designing Marketing Strategy, Business Model Design, Communication, Content Marketing, Design Thinking, Creative Storytelling, Digital Marketing ฯลฯ เน้นการอบรมที่มีการปฏิบัติงานจริง ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการทำงาน และนำไปใช้ต่อได้จริง และมีรูปแบบรองรับในการอบรมทั้งแบบเวิร์คช็อปสัมนาต่างๆ แบบเรียนจริง และผ่านทางออนไลน์

FALCON Z : ออฟฟิศที่ดำเนินธุรกิจแบบ ONE STOP SERVICE ที่ Support ทั้ง Online และ Offline ที่ให้บริการหลายด้านทั้ง E-COMMERCE / IT SOLUTION / EVENT AND ORGANIZATION INTERACTIVE ยกตัวอย่างเช่น VENICH SOCIAL COMMERCE บริษัทที่จัดขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิชร์ช และ HOUSE OF MOOK V แบรนด์แฟชั่นกระเป๋าชื่อดังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนทำงานทั้งในไทย และต่างประเทศ

TBWA CREATIVE GROWTH AGENCY : บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้ SOLUTION ทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและความคิดสร้างสรรค์แบบครบวงจร โดยการนำ DATA, CULTURE และ CREATIVITY มาสร้างเป็น PLATFORM ใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยความแม่นยำและทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสังคม

NEXURF : Business and Technology Development Unit for Driving and Advancing Materials Surface Innovation เป็นองค์กร Deep Tech Spin-off ต้นแบบของ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งพัฒนาและผลักดันงานนวัตกรรม high impact ทางด้านเทคโนโลยีพื้นผิววัสดุ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

dotMATTERS : บริษัท ดอท เเมทเทอร์ คือเอเจนซี่ที่เเตกต่าง ด้วยเเนวคิดที่ว่า “ Every Single Dot Matters” ให้บริการด้านการโฆษณา ด้านการตลาด เเละธุรกิจอีคอมเมิร์ช ครบทุกการสื่อสารตั้งแต่ Online Media, KOL, Creative, Tech และ Data บริการทั้งหมดยังคงทำงานภายใต้เเนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเเคมเปญให้ได้มากที่สุด เมื่อประสบความสำเร็จในการทำเเคมเปญให้กับลูกค้า เเละได้รับรางวัลที่เป็นการการันตี วิธีการทำบริหาร จัดการ (Optimisation) ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงโดยตอบโจทย์ทั้งลูกค้า และแบรนด์ต่างๆ มากมาย

SEARCH : มูลนิธิหน่วยวิจัยเซิร์ช เป็นหน่วยวิจัยทางคลินิค การแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ ที่สร้างผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก และมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่หลากหลายในวารสารชั้นนำของต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานวิชาการทั้งในประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างประเทศ อาทิ U.S. Military HIV Research Program (MHRP) และ Yale University เป็นต้น

MyWaWa B2B E-Marketplace Platform : MyWaWa คือ บริษัทสตาร์ทอัพของคนไทย ที่ทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ B2B e-Marketplace โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการ สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่าย, สะดวก, ปลอดภัย และประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งมีสินค้าและบริการ ตั้งแต่การจับคู่ (Matching), การเงิน

ADHOCK STUDIO CO.,LTD : Graphic Design Studio เชี่ยวชาญด้าน Branding และ Packaging Design ที่มีประสบการณ์มากกว่า12 ปี ในการดูแลงานประเภท Consumer Product ให้กับองค์กรระดับโลกมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบ จากหลายประเทศทั่วโลก

POPOLO : โปโปโล่คือบริษัทวิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มพลาสติกและซิลิโคนของคนไทย ที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับสากล ในราคาที่ตอบโจทย์การรักษาภายในประเทศ เพิ่มโอกาสในการรักษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพของคนไทย

โดดเด่นด้วยร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังมากมาย ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนชอบกิน ไม่ว่าจะเป็น

ครัวดอกไม้ขาว : สาขานี้คือสาขาแรกที่เป็น Stand Alone โดดเด่นด้วยเมนูอาหาร เบเกอร์รี่และเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายเพิ่มเติมจากสาขาอื่น ซึ่งคัดมาเฉพาะสาขานี้เท่านั้น รวมทั้งสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก นับเป็นหนึ่งที่แฮงค์เอาท์เก๋ๆ ในย่านนี้

ร้านบ้านแดง จาก เมธาวลัย ศรแดง : ร้านระดับตำนานที่มาเซอร์ไพรส์คนในย่านนี้ ด้วยคอนเซปต์ใหม่ อาหารสไตล์ไทยประยุกต์ ปรับรสชาติอาหารให้จัดจ้านเอาใจคนรุ่นใหม่ และยังคงรสชาติละมุนตามสไตล์ต้นตำรับ เมนูไฮไลท์ ยำชะอมทอดกรอบ และ ต้มจับฉ่าย รวมไปถึงอาหารรสชาติต้นตำรับอย่าง แกงคั่วปูใบชะพลู และ แกงรัญจวน นอกจากนี้ยังมีอาหารยอดนิยมจากร้านเมธาวลัย ศรแดง ที่ทางร้านได้เอามาอยู่ในร้านบ้านแดง รับรองความอร่อยที่ลองแล้วติดใจทุกราย

TEXAS CHICKEN : ร้านค้าที่ตอบโจทย์ของกลุ่มวัยรุ่น สาขานี้จะพิเศษกว่าสาขาอื่นคือมีคอนเซ็ปต์ เป็น Food Innovation Center / Educational Center ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์กลุ่มนิสิตจุฬาฯ และคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกับมืออาชีพพร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่ชื่นชอบเพื่อเสิร์ฟความอร่อยได้ตรงใจคนรุ่นใหม่ที่สุด โดยสถาบันมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและทักษะในการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและการบริการอย่างครบวงจร ให้ความสำคัญในการเรียนรู้จากการลงมือทำ สร้างองค์ความรู้อย่างมีทักษะ อีกทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กับนักเรียนในการก้าวสู่วงการธุรกิจอาหารและบริการอย่างมั่นใจ

SATI : คือร้านกาแฟที่มีความโดดเด่นทั้งการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอ แม้กระทั่งชื่อร้านยังคงมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนคือ SA-TI (สติ) เพราะทุกความตั้งใจย่อมต้องมีสติ และสติคือสิ่งชี้นำในการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมมีเมนูเครื่องดื่ม Signature และกิจกรรมเวิร์คช้อปที่น่าสนใจ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างคาดไม่ถึง

The Food School Bangkok : สถาบันสอนการประกอบอาหารนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวมสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลกไว้ถึง 3 แบรนด์ ซึ่งได้แก่ ALMA สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดจากอิตาลี  TSUJI สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 60 ปี และผลิตเชฟที่มีชื่อเสียงมากมายของญี่ปุ่น และที่ขาดไม่ได้ตัวแทนอาหารไทย Dusit Thani College สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

ข้าน้อย ขอชาบู : บุฟเฟต์ราคาสุดคุ้มมีน้ำซุปชาบูให้เลือกถึง 6 รสชาติ พร้อมอาหารหน้าบาร์อีกหลากหลายเมนูอาทิ ข้าวมันไก่ไหหลำ แกงเขียวหวานไก่ ไก่นิวออร์ลีน ปลาดอร์ลี่นึ่งซีอิ๊ว และยังมีเมนูซูชิระดับพรีเมี่ยมเริ่มต้นที่คำละ 9 บาทเท่านั้น พิเศษกับพิซซ่าของนารายณ์พิซเซอเรียรวมอยู่ในรูปแบบปุฟเฟต์อีกด้วย

JIAO ZI (เจี่ยวจือ) : อาหารจีนฟิวชั่น, ซิกเนเจอร์ของร้านคือ เกี้ยวจีน ที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของทางร้าน โดยมีการผสมผสานรสชาติแบบไทยเข้าไปเพื่อให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น พร้อมเมนูเพิ่มเติมที่หลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน

ร้านเกาเหลาเลือดหมู : (ดับเพลิง จุฬาฯซอย 9) ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทั้งเครื่องใน และอาหารทะเล ที่เสิร์ฟพร้อมทั้งซุปสูตรลับ และหมูกรอบ ที่กร๊อบกรอบ มีเมนูสูตรเด็ดให้เลือกรัปประทานทั้ง เกาเหลาเลือดหมู ข้ามต้มปลา ก๋วยเตี๋ยวทะเล การันตีความอร่อยกว่า 50 ปี

ร้าน Mannaja Charcoal Grilled House : ร้านปิ้งย่างเตาถ่าน ต้นตำรับสไตล์เกาหลี ใครที่ชื่นชอบและหลงไหลในการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่าง ต้องไม่พลาดกับเนื้อคุณภาพชั้นเยี่ยม ที่บรรจงคัดสรรและใส่ใจกับขั้นตอนการผลิตในทุกรายละเอียด ยิ่งถ้าคลั่งใคล้ในหมูสามชั้นเป็นอย่างมาก พลาดไม่ได้จริง ๆ กับร้านนี้

Oum’s Great Crepe : (อุ้ม เครป แอนด์ คาเฟ่) จากร้าน Crepe Street Food ที่มีชื่อเสียงแถวย่านบางลำพู ใคร ๆ ก็บอกว่าแป้ง Crepe ของทางร้านอร่อยไม่เหมือนใคร โดยคุณ “อุ้ม” เจ้าของร้าน Crepe ที่เป็นคนคิดค้นสูตรและลงมือทำเองกว่า 3 ปี ไฮไลท์ของร้านยังคงเป็น Signature menu Crepe เป็นตัวชูโรงหลัก ยังมีเมนูที่กำลังจะเปิดตัวใน Café สาขานี้เป็นครั้งแรกเช่น Smoked Salmon with sour cream, Crab & Truffle, E-San Larb Zapp รวมถึง Crepe เย็นหน้าต่าง ๆ อีกทั้งการตกแต่งร้านเน้นกลิ่นอายผสมผสานของ Café style Korea ที่เน้นความขาวสะอาด Minimal ตัดด้วยสีสันของเฟอร์นิเจอร์ style Scandinavian ที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์ชวนให้หลงใหลกันเลยทีเดียว

DURIANISM Cafe’ : ร้านคาเฟ่ทุเรียน เอาใจบรรดา DURIAN LOVER ที่ทุกคนสามารถทานทุเรียนที่อร่อยได้ตลอดปี  วัตถุดิบทุเรียนรสชาติมีมาตรฐานสดใหม่ตลอด 365 วัน ส่งตรงจากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ด้านทุเรียน มีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น หมอนทอง ก้านยาว ความพิเศษอยู่ที่สามารถให้ลูกค้าเลือกได้ว่าชอบความสุกของทุกเรียนแบบไหน  อีกทั้งทางร้านยังคัดสรรเมนูของหวาน ของคาว และเครื่องดื่ม ยำทุเรียนกุ้งสด, หมอนทองครีมมี่สมูทตี้, ไอติมทุเรียน, บิงซูทุเรียน, โทสต์ทุเรียน และข้าวเหนียวทุเรียนที่ทางร้านทำน้ำกะทิทุเรียนเอง ฯลฯ

KOKOPAN : “โคโคปัง” ร้านเบเกอร์รี่สไตล์ญี่ปุ่น เสิร์ฟขนมอบสดใหม่ หอมกรุ่น สูตรพิเศษของทางร้าน ทั้งมินิครัวซองค์หลากหลายรสชาติ โดนัทแป้งนุ่มหนึบสไตล์ญี่ปุ่นผสานอเมริกัน เมนูโทสต์ต่างๆ และเครื่องดื่มที่พิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ และมัทฉะหลากหลายเมนูให้อร่อยได้ในทุกๆ วัน

De Mist Clinic : คลินิกเวชกรรมที่ให้การปรึกษาและดูแลปรับสภาพผิวพรรณทั้งใบหน้า เรือนร่างและโรคผิวหนังทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ และการชะลอวัยโดยเฉพาะ (expert consultation) โดยมีความเชื่อถือ ไว้วางใจได้ในการดูแลผิวหนัง การรักษาจะเน้นการดูแลปัญหาที่ตรงจุดอย่างองค์รวม (holistic) โดยจะออกแบบการรักษา (personalize) ให้กับผู้เข้ารับบริการทุกคนให้เหมาะกับแต่ละท่านตามปัญหาผิว ลักษณะ และความต้องการ หรือการใช้ชีวิต และให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแล และแนะนำในระยะยาว (longevity) เสมือนเพื่อน และครอบครัว ทั้งนี้ทางคลินิกมีความตั้งใจและปณิธานจะให้การรักษาอย่างได้มาตรฐาน (standard and qualification) ทั้งวิธีการรักษา ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์

TOP CHAROEN : แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 60 ปี เป็นศูนย์รวมแว่นตาแบรนด์ดัง รวมทั้งยังมีการอัพเดทสินค้าคุณภาพที่เกี่ยวกับสายตาทุกประเภทให้มีความหลากหลาย ครบครัน ตามความต้องการ ของลูกค้า พร้อมบริการหลังการขาย ซื้อที่ไหน ส่งซ่อม และทำความสะอาดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

FOR Q LIFE : “สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่นี่ Stay Healthy” ร้านจำหน่ายผลิตภัณท์ยา และอุปกรณ์อย่างครบถ้วน พร้อมมีเภสัชให้คำแนะนำที่มีความรู้ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ทั้งการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องพ่นละอองยา หรือการดูแลสุขภาพคนที่ท่านรัก ด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และรถนั่งล้อเข็น สินค้าที่จัดจำหน่ายที่ร้าน FOR Q LIFE เป็นสินค้าที่ถูกคัดเลือกจากคุณภาพ และเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

beyond code academy :เปิดให้บริการเป็นคลาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งแต่ละคลาสนั้นๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Silicon Valley, USA เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในโลกอนาคตผ่านการเรียน Coding ฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด และ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ฝึกตั้งคำถาม(Curiosity) และ ปลูกฝังความเพียรมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายในระยะยาว (Grit) ซึ่งทักษะและทัศนคติเหล่านี้เป็นรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ เติบโตอย่างมีความสุข ผู้ปกครองสามารถมั่นใจกับคุณภาพของทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรถูกอ้างอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยท็อป 5 ของโลก พบกับ Beyond Code Academy ได้เร็วๆ นี้

Nail Parlor : ร้านทำเล็บ และสปา คุ้มค่าระดับพรีเมี่ยม ลวดลาย การเพ้นท์ ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยช่างที่มีฝีมือผ่านการอบรมตามมาตราฐานทุกคน การใช้อุปกรณ์สี ที่ได้มาตราฐานจากเกาหลี และ USA โดยเลือกใช้วัสดุแต่แบรนด์ระดับ Premium อาทิเช่น Jo Malone, Aesop, Bandi, Gelly fit, Gelish, Depileve ภายในร้านเน้นเรื่องความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ตามด้วยการอบ UV Clean System จากญี่ปุ่น และผ้าสำหรับการทำสปาเราผ่านการอบ โดยเครื่องอบผ้าร้อน Towel Warmer จากญี่ปุ่น ทำให้ลูกค้าเข้ามารับบริการไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

IDANCE STUDIO & SPACE : สตูดิโอสอนเต้นที่ให้ SPACE มากกว่าห้องเต้น เปรียบเสมือนคอมมูนิตี้ขนาดย่อมของสายเต้นและสายรักสุขภาพ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพราะเรามีทั้ง ‘DANCE SPACE’ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจคลาสเต้น เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ซึ่งมีคลาสเรียนที่หลากหลายทั้ง JAZZ DANCE, HIPHOP, K-POP, CHOREOGRAPH, FREESTYLE คลาสเต้นทั่วไป คลาสเต้นเพื่อออกกำลังกาย และคลาสเต้นมุ่งเน้นพื้นฐานที่มีการสอบวัดระดับโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศ Australia (A.T.O.D) / ‘DRINK SPACE’ คอยเสริฟ์เครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น โดดเด่นไปทางเครื่องดื่มชาที่คัดสรรใบชาจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ และมีเมนูเพื่อสุขภาพซึ่งมีส่วนประกอบอย่างผลไม้นานาชนิด และสุดท้าย ‘DANCE STORE’ จะเป็นพื้นที่ให้สายแฟ สายสปอร์ต ขาช้อปทั้งหลายได้ช้อปเสื้อผ้า ไอเท็มเด็ด พร้อมยูนิฟอร์มเฉพาะคลาสแบบติดไม้ติดมือไปอีกด้วย

HANNAM HOUSE : ร้านทำผมสไตล์เกาหลี เอาใจคนรุ่นใหม่ ทั้งวัยรุ่น และวัยทำงาน บริการด้วยช่างมืออาชีพ ทั้งตัด ทำสี ออกแบบทรงผม และบริการอื่นๆ อย่างครบครัน ความพิเศษอยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือกสี เลือกสไตล์ทำสีผมในแบบเกาหลี สร้างคาเเรคเตอร์ของตัวเองได้อย่างโดนใจ

Eve Salon : ใครกำลังมองหาร้านตัดผม ออกแบบทรงผม สีผมแฟชั่น หรือ ดัด digital prem สไตล์เกาหลีคุณภาพโดยแบรนด์ชั้นนำ และช่างผมระดับอาจารย์ อ.อีฟมีประสบการณ์กว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย มาเปลี่ยนลุคให้เองกับมือ ดูแลเส้นผมทุกขั้นตอน ผมสวยพร้อมสุขภาพดีได้ที่นี่ที่เดียว

Gelato Elementary : ร้านเจลาโตคราฟที่ตั้งใจทำไอศกรีมเจลาโตจากวัตถุดิบพรีเมียม เพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบ โดยเจลาโตของทางร้านจะทำสดใหม่ ไม่มีการแต่งกลิ่น หรือสีใด ๆ เรายังมี sundae ต่าง ๆ เพื่อให้คนรัก sundae ได้มาลิ้มลองอีก ด้วย นอกจากนี้เรายังมี workshop สอนทำเจลาโต หรือตกแต่งหน้าเค้กอีกด้วย

Everyday Wonders : ร้านดอกไม้พรีเมี่ยมสไตล์เกาหลี มีบริการรับจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจัดดอกไม้เป็นงานอดิเรก หรือเพื่อเปิดร้าน โดยลูกค้าจะได้พบกับดอกไม้สวยๆ ตามฤดูกาล ของขวัญ และสินค้าตามเทศกาล นอกจากนี้ยังมีบริการคาเฟ่กาแฟ เครื่องดื่ม ขนม รวมถึงสินค้าต่างๆ ในธีมดอกไม้ให้ได้เลือกซื้อกันอีกมากมาย เชิญชวนมาจิบกาแฟ พร้อมเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยๆนานาชนิด ได้ที่ Everyday Wonders โครงการ Block28

NESCAFÉ Street Café – Samyan : เนสกาแฟ สตรีท คาเฟ่ ร้านกาแฟสดที่นำความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นวิธีชง สูตรกาแฟ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟ ใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทำให้รสชาติกาแฟมีมิติครบรสอย่างลงตัว สามารถนำมารังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายมากกว่า 30 เมนู ไปจนถึงการพัฒนาสูตรชงโดยบาริสต้าที่มีความชำนาญเรื่องกาแฟโดยเฉพาะ โดยเมล็ดกาแฟสด NESCAFÉ Aromatico เป็น Signature Blend จากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าชั้นดี สูตรเฉพาะของทางเนสกาแฟ ที่ผ่านการคั่วระดับกลาง ให้กลิ่นหอมกรุ่น เข้มข้น เต็มรสชาติกาแฟ และยังมีเมล็ดกาแฟ NESCAFÉ Excellente อาราบิก้า 100% ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่ผ่านมาตรฐาน Rain Forest Alliance Certificate หรือ RFA นอกจากนี้ เนสกาแฟ สตรีท คาเฟ่ ยังช่วยรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดขยะ การตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์บางส่วนในร้านจากวัสดุรักษ์โลก ทั้งในส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ที่ผลิตมาจากวัสดุอัพไซเคิลจากกากกาแฟและซองเนสกาแฟที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นไม้พลาสติก Wood Plastic Composite ยังเลือกใช้แก้วพลาสติกที่รีไซเคิลได้ 100%

BaNANA : ร้านจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ไอที Apple, Smartphone, Tablet, Notebook, Gadget, smart, watch อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ประกอบ รวมทั้งอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ทันสมัยมากมาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านไอที พร้อมกับการให้บริการหลังการขายที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่คุณ

shiro-i : (ชิโรอิ) ร้านอาหารญี่ปุ่นชิโรอิ เสริ์ฟอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม รสชาติดี ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สบายๆ ด้วยบรรยากาศภายในร้านที่สวยงามสะอาดตา น่าถ่ายรูป เช็คอินเหมาะสมสำหรับการมาทานกับคนพิเศษ คนในครอบครัว หรือฉลองวาระพิเศษต่างๆ

KRAFT salad & pasta : ร้านสลัดและพาสต้า จานผักสลัดที่ใช้ผักสลัดปลูกดินแบบ Farm to Table วัตถุดิบจากฟาร์มของร้านที่ได้มาตรฐานผักปลอดสารพิษ และจานเส้น พาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยนเน้นการดึงรสชาติจากวัตถุดิบที่ใช้ ไม่ใส่ผงชูรส ปรุงรสด้วยซอสสูตรเฉพาะของทางร้าน “เราเสริฟแบบคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้”

คำปอย : ร้านอาหารเหนือ จะเรียกเป็นศิลปะอีกแขนงก็ว่าได้ แต่ดูเหมือนว่าการจะลิ้มรสอาหารเหนือรสต้นตํารับแท้กลับไม่ใช่เรื่องง่าย อาจเป็นเพราะคนเหนืออย่างเราไม่ค่อยย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเราเติบโตมากับเต๋าไฟ (ห้องครัว) ในบ้านไม้อันอบอุ่นของอําเภอแม่แจ่ม ตั้งอยู่ในหุบเขาที่รายล้อมด้วยดอยอินทนนท์ วิถีชาวบ้านจะรังสรรค์วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติออกมาให้ได้รสชาติที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร และเมื่อถึงเวลาที่ต้องขยับขยายย้ายมาอยู่ในเมืองหลวง ที่มีผู้คนหลากหลาย ผนวกกับความฝันที่จะส่งต่ออาหารเหนือรสลําขนาดไปถึงทุกคน เราจึงผสานสูตรอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับวัตถุดิบชั้นดีที่คัดสรรมาจากแหล่งอาหารระดับแนวหน้า พร้อมกับเครื่องเทศลับตํารับชาวเหนือครบทุกอย่าง ทุกเมนูของ “คําปอย” จึงผ่านการคิดค้นมาอย่างดี ไม่ให้เสียชื่อความปราณีตตามแบบฉบับคนเมือง โดยเฉพาะรสชาติที่จัดจ้าน ถึงเครื่อง ที่สําคัญคือ การยกระดับทุกจานด้วยการเพิ่มองค์ประกอบซึ่งสร้างความสนุกและแตกต่างในทุกรสสัมผัส พร้อมกับ สร้างสรรค์บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยของหมู่เฮา

สะใภ้ใต้ : ร้านสะใภ้ใต้ ร้านอาหารใต้ รสชาติอาหารคนใต้แท้ๆ มาพร้อมกับเรื่องราวของอาหารแต่ละจาน สะใภ้ใต้จึงอยากส่งต่อ ความรัก ในอาหารแต่ละจานให้คนที่ชอบเสาะหาของอร่อยแบบรสมือแม่ทานกัน ไม่ว่าจะเป็น กะหรี่ปั๊ปไส้ไก่ กับ อาจาด สูตร 60 ปี ที่คุณแม่นายหัวได้ร่ำเรียนมาจาก ปีนัง, ข้าวคั่วกะเพราหมู / ไก่ หรือ เนื้อมันเนื้อวากิว เสิร์ฟพร้อมไข่ดาวเป็ดเยิ้ม, ข้าวคั่วเคยกุ้งเสียบท้ายเหมือง, ผัดสามเหม็นวุ้นเส้นกุ้งสด อีกทั้งยังมีเมนูของหวาน บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน, สาคูต้นแท้เปียกลำใย, โอเลี้ยง สูตรสะใภ้ใต้เบลนด์ ฯลฯ อีกทั้งทางร้านยังปรุงอาหารทั้งเมนูภาคใต้ และเมนูภาคอื่นๆ ตามจริตคนใต้ เข้มข้น ถึงเครื่อง อร่อยซี๊ดซ๊าดกับอาหารครัวใต้

HUI SUKI PLUS by เจ๊หุยสุกี้โบราณ : สุกี้โบราณแท้ๆ เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน สไตล์ไทยจีนเปิดมากว่า 15 ปี โดดเด่นด้วยน้ำซุปกระดูกหมูและน้ำจิ้มที่ไม่เหมือนใคร จุดเด่นของร้านอยู่ที่หมูหมักสุกี้โบราณ และ เนื้อวัวโคขุนหมักสูตรพิเศษ เฉพาะที่ HUI SUKI PLUS ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มอร่อย มีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้าน มีสูตรดั้งเดิม สูตรเสฉวน และ น้ำจิ้มโบราณ(เต้าหู้ยี้) เมนูพิเศษทางร้านได้แก่ หมูทรงเครื่อง เกี๊ยวทรงเครื่อง เกี๊ยวทอดกรอบ ปอเปี๊ยะสวรรค์ แสนอร่อยให้ทานเล่น พบกับความอร่่อยของสุกี้แบบโบราณที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน

PATA PLANTATION : “THE ART OF EATING EXPERIENCE” ทางร้านตั้งใจให้ เป็น The place for family dining รูปแบบอาหารก็จะนำเสนอเป็น Basic homemade food มีหลากหลายชาติไม่ได้มีแค่ พิซซ่า พาสต้า แต่จะมีอาหารไทยรวมด้วยในเมนู อย่างตัว signature ของที่ร้านจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหลอด ที่มี story มาจากสมัยก่อนคุณพ่อชอบทำก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรนี้ให้ทาน ซึ่งมันจะพิเศษสำหรับเราเพราะตอนเด็กเราไม่ชอบทานถั่วงอก มันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่รสชาติแตกต่างจาก ก๋วยเตี๋ยวหลอดทั่วไป อีกทั้งยังเมนูอื่นๆ อีกอาทิ Margherita Pizza / Pesto Tako Pizza – Combination of Pesto, stracciatella cheese, Tako, Basil and Tomatoes / Stracciatella parma ham pizza / Burrata Salad และเมนูของหวานที่อร่อยไม่แพ้กัน Caramel custard pudding / Fried Banana Almond / Panna cotta espresso เป็นต้น

CACAO Samyan Chocolate Café : ร้านช็อกโกแลต คาเฟ่ ที่เริ่มต้น มาจากการผลิตวัตถุดิบจากเมล็ดโกโก้ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การปลูกไปจนถึงออกมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โดยมีสินค้า และเมนูที่หลากหลานมาจำหน่ายภายในร้าน อาทิ เครื่องดื่มช็อกโกแลตสด และเบเกอรี่ ช็อกโกแลตแท่ง (Chocolate Bar) ทางร้านได้ทำงานร่วมกันกับภาคเกษตรกรไทยผู้ปลูกโกโก้ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร และให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมจากเมล็ดโกโก้ไทยผ่าน การทำธุรกิจ “แฟรนไชส์ ร้านช็อกโกแลตสด” อีกด้วย

โครงการพัฒนา BLOCK 28

โครงการพัฒนาของ PMCU ในรูปแบบโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด “Residential & Wellness” โดยเป็นโครงการที่อยู่อาศัยติดอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์รวมการแพทย์ชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Centre & Medical Hub) เพื่อสร้างย่านที่พักอาศัยที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนใจกลางกรุงเทพ อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของย่านสามย่าน จึงสามารถเชื่อมโยงพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตชุมชน เขตพาณิชย์ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จึงเป็นเสมือนการเชื่อมต่อในด้านประวัติศาสตร์อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ยาวนาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสมัยใหม่

NEWS & EVENTS


OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search