200805-04-2
w01

BLOCK28 : CREATIVE & STARTUP VILLAGE

“ย่าน Startup แห่งใหม่ใจกลางเมือง” Connect ทุกไลฟ์สไตล์ของคนสร้างสรรค์ ออกแบบในสไตล์ “Modular” เน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง 5 อาคาร  โดยในแต่ละอาคารแบ่งเป็น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 : รวมร้านอาหาร ร้านค้าและบริการไว้มากมาย
ชั้นที่ 2-3 : เป็นออฟฟิศที่สามารถทำงานแบบ Flexible Working House สำหรับกลุ่ม Creative Startup ด้านต่างๆ

startup district

รวมเหล่าบริษัท สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียง และกำลังก้าวหน้าอย่างมาก อาทิ

FINNOMENA : ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนชั้นนำ มีเป้าหมายสร้างปรากฏการณ์ทางการเงินให้กับคนไทย โดยจะเปิดเป็น Flagship แห่งแรกในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่าหนึ่งแสนราย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 7,500 ล้านบาท

METICULY : เริ่มต้นจากวิศวกรจุฬาฯ กลุ่มเล็กๆ ที่มีโอกาสให้ทักษะความรู้ ช่วยเหลือแพทย์ในการสร้างกระดูกนิ้วมือเทียมชิ้นแรกของโลกด้วยไทเทเนียม จากกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติด้วยโลหะไทเทเนียม และยังมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้ถูกจุด ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

TBWA CREATIVE GROWTH AGENCY : บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่พร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้ SOLUTION ทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและความคิดสร้างสรรค์แบบครบวงจร โดยการนำ DATA, CULTURE และ CREATIVITY มาสร้างเป็น PLATFORM ใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยความแม่นยำและทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสังคม

Education Technology (Start Dee) : สำนักงาน (สื่อการเรียนออนไลน์) The School of you คือแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกวิชา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และเป็นตัวช่วยเรียนรู้ยุคใหม่ของเด็กไทยทุกคน โดยมี Personalized Learning ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแผนการเรียนเฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย Gamified UX & UI เกมสนุก ๆ ไว้แข่งกับเพื่อน ภารกิจประจำวันเพื่อแลกรางวัล และพื้นที่สื่อออนไลน์ สำหรับแบ่งปันความรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกเป็นราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

SEARCH : มูลนิธิหน่วยวิจัยเซิร์ช เป็นหน่วยวิจัยทางคลินิค การแพทย์ และ วิทยาศาสตร์ ที่สร้างผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก และมีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่หลากหลายในวารสารชั้นนำของต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานวิชาการทั้งในประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานต่างประเทศ อาทิ U.S. Military HIV Research Program (MHRP) และ Yale University เป็นต้น

EVOLT Technology : คือบริษัทด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมระบบการจัดการซึ่งมีบริการครบวงจร เกี่ยวกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ให้คำปรึกษาโครงการ บริการเซอร์เวย์หน้างานพร้อมการติดตั้ง บริหารการจัดการสถานีชาร์จ และบริการหลังการขาย มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชาร์จ และทีมติดตั้งที่ผ่านการอบรมการติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้า

UTC (University Technology Center) : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างงานวิจัยต้นแบบ (prototype to pilot scale) ภายในมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ระบบการศึกษาที่สร้างบัณฑิตยุคใหม่ ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นสูงที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อคนไทยได้จริง

akara group : (อัครากรุ๊ป) หรือรู้จักในชื่อ แสงทองสหฟาร์ม ธุรกิจ “ฟาร์มไก่ไข่” ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่เป็น Online Store Application, Marketing Place อยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด และสินค้าแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ฟาร์มแสงทอง และฟาร์มไข่ไท วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

Clique & Co : Marketing & Business Consult (ที่ปรึกษาการตลาดและธุรกิจ) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยให้บริการในเรื่อง Marketing services บริการกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายทางการตลาด และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด (สำหรับกลุ่มลูกค้า global brand และองค์กรขนาดใหญ่), Marketing & business consult บริการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่แท้จริง กำหนดแผนกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจและการตลาด ตลอดไปถึงการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของกิจการ (สำหรับกลุ่มลูกค้า SME ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง)

Bioarchitek : บริษัทออกแบบอาคารและออกแบบไฟส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์จากผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับการอยู่อาศัย

MINEED TECHNOLOGY : สำนักงานบริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะผลิตและพัฒนางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิ้ลแบบละลายน้ำได้ จากประสบการณ์ของนักวิจัยและงานวิจัยต่างๆ เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี บริษัทได้รับผลิตและทำงานวิจัยเกี่ยวกับแผ่นแปะไมโครนี้ดเดิ้ลแบบละลายน้ำได้ ใช้สำหรับการนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนัง โดยมีจุดเด่นในการมีเทคโนโลยี ที่สามารถทำให้เข็มที่ฝังอยู่ในผิว หลุดออกจากฐานที่อยู่ด้านบนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 2 นาที ทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นวิตามิน ยา หรือวัคซีนเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2019 จนถึงปัจจุบัน และล่าสุดบริษัทได้เริ่มมีการรับผลิตแผ่นมาก์สหน้าแบบแห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ทางความงามในรูปแบบ Original Design Manufacturer (ODM) อีกทั้งบริษัทยังรับบริการวิจัยสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไมโครนี้ดเดิลชนิดใหม่ ที่บรรจุสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไมโครนี้ดเดิลแบบละลายน้ำได้ สำหรับความงาม การบริหารยาและงานวิจัย ทางบริษัทมีทีมนักวิจัย และทีมการผลิตที่มีความรู้และความสามารถ มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน มีความพร้อมในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาทั้งทางด้านงานวิจัย รวมไปทั้งการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดได้

CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) : คือ China-Thailand Innovation Hub เป็นพื้นที่ถ่ายทอดผลงานวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ให้กับบริษัทไทยในด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงสามารถจัดการประชุม สัมนา การแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นสำนักงาน และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจบริษัท SME ศูนย์นิทรรศการเทคโนโลยีชั้นนำของจีน

TGE GROUP : หรือในนาม Stark energy.co.Ltd เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์

Bridge : บริษัท บริดจ์ ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน โดยให้บริการด้านการจัดงานประชุม

Knauf Academy : สถาบันยิปซัมตราช้าง เป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมทั้ง ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยิปซัมและการติดตั้ง ผ่านการนำเสนอไอเดียการใช้งานฝ้าเพดาน ผนังภายในบ้าน และอาคารในรูปแบบต่างๆที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย โดยมีความยั่งยืน ความปลอดภัย และ สุขภาพ เป็นแนวทางหลักในการคิด นำเสนอ และดำเนินการ

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และระบบยิปซัม ซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับช่างและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการติดตั้ง ซ่อมแซมงานยิปซัม ด้วยหลักสูตรเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้สถาบันยิปซัมตราช้างยังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งแรกของประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ในสถาบันแห่งนี้ยังมีพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ยิปซัมในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสาธิตกระบวนการติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ

Harmonyx Solution Co.,Ltd : บริษัทรับพัฒนาระบบ Software, Website & E-commerce ชั้นนำ ที่พัฒนาระบบให้กับบริษัทเอกชนและภาครัฐบาล

MyWaWa B2B E-Marketplace Platform : MyWaWa คือ บริษัทสตาร์ทอัพของคนไทย ที่ทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ B2B e-Marketplace โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการ สามารถทำธุรกิจได้อย่างง่าย, สะดวก, ปลอดภัย และประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งมีสินค้าและบริการ ตั้งแต่การจับคู่ (Matching), การเงิน

FALCON Z : ออฟฟิศที่ดำเนินธุรกิจแบบ ONE STOP SERVICE ที่ Support ทั้ง Online และ Offline ที่ให้บริการหลายด้านทั้ง E-COMMERCE / IT SOLUTION / EVENT AND ORGANIZATION INTERACTIVE ยกตัวอย่างเช่น VENICH SOCIAL COMMERCE บริษัทที่จัดขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิชร์ช และ HOUSE OF MOOK V แบรนด์แฟชั่นกระเป๋าชื่อดังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนทำงานทั้งในไทย และต่างประเทศ

NEXURF : Business and Technology Development Unit for Driving and Advancing Materials Surface Innovation เป็นองค์กร Deep Tech Spin-off ต้นแบบของ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งพัฒนาและผลักดันงานนวัตกรรม high impact ทางด้านเทคโนโลยีพื้นผิววัสดุ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

dotMATTERS : บริษัท ดอท เเมทเทอร์ คือเอเจนซี่ที่เเตกต่าง ด้วยเเนวคิดที่ว่า “ Every Single Dot Matters” ให้บริการด้านการโฆษณา ด้านการตลาด เเละธุรกิจอีคอมเมิร์ช ครบทุกการสื่อสารตั้งแต่ Online Media, KOL, Creative, Tech และ Data บริการทั้งหมดยังคงทำงานภายใต้เเนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเเคมเปญให้ได้มากที่สุด เมื่อประสบความสำเร็จในการทำเเคมเปญให้กับลูกค้า เเละได้รับรางวัลที่เป็นการการันตี วิธีการทำบริหาร จัดการ (Optimisation) ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงโดยตอบโจทย์ทั้งลูกค้า และแบรนด์ต่างๆ มากมาย

ADHOCK STUDIO CO.,LTD : Graphic Design Studio เชี่ยวชาญด้าน Branding และ Packaging Design ที่มีประสบการณ์มากกว่า12 ปี ในการดูแลงานประเภท Consumer Product ให้กับองค์กรระดับโลกมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ และยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบ จากหลายประเทศทั่วโลก

POPOLO : โปโปโล่คือบริษัทวิจัยพัฒนา ออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มพลาสติกและซิลิโคนของคนไทย ที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับสากล ในราคาที่ตอบโจทย์การรักษาภายในประเทศ เพิ่มโอกาสในการรักษา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพของคนไทย

โดดเด่นด้วยร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังมากมาย ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนชอบกิน ไม่ว่าจะเป็น

ครัวดอกไม้ขาว : สาขานี้คือสาขาแรกที่เป็น Stand Alone โดดเด่นด้วยเมนูอาหาร เบเกอร์รี่และเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายเพิ่มเติมจากสาขาอื่น ซึ่งคัดมาเฉพาะสาขานี้เท่านั้น รวมทั้งสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก นับเป็นหนึ่งที่แฮงค์เอาท์เก๋ๆ ในย่านนี้

ร้านบ้านแดง จาก เมธาวลัย ศรแดง : ร้านระดับตำนานที่มาเซอร์ไพรส์คนในย่านนี้ ด้วยคอนเซปต์ใหม่ อาหารสไตล์ไทยประยุกต์ ปรับรสชาติอาหารให้จัดจ้านเอาใจคนรุ่นใหม่ และยังคงรสชาติละมุนตามสไตล์ต้นตำรับ เมนูไฮไลท์ ยำชะอมทอดกรอบ และ ต้มจับฉ่าย รวมไปถึงอาหารรสชาติต้นตำรับอย่าง แกงคั่วปูใบชะพลู และ แกงรัญจวน นอกจากนี้ยังมีอาหารยอดนิยมจากร้านเมธาวลัย ศรแดง ที่ทางร้านได้เอามาอยู่ในร้านบ้านแดง รับรองความอร่อยที่ลองแล้วติดใจทุกราย

TEXAS CHICKEN : ร้านค้าที่ตอบโจทย์ของกลุ่มวัยรุ่น สาขานี้จะพิเศษกว่าสาขาอื่นคือมีคอนเซ็ปต์ เป็น Food Innovation Center / Educational Center ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์กลุ่มนิสิตจุฬาฯ และคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกับมืออาชีพพร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่ชื่นชอบเพื่อเสิร์ฟความอร่อยได้ตรงใจคนรุ่นใหม่ที่สุด โดยสถาบันมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและทักษะในการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและการบริการอย่างครบวงจร ให้ความสำคัญในการเรียนรู้จากการลงมือทำ สร้างองค์ความรู้อย่างมีทักษะ อีกทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กับนักเรียนในการก้าวสู่วงการธุรกิจอาหารและบริการอย่างมั่นใจ

The Food School Bangkok : สถาบันสอนการประกอบอาหารนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวมสถาบันสอนการประกอบอาหารระดับโลกไว้ถึง 3 แบรนด์ ซึ่งได้แก่ ALMA สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดจากอิตาลี  TSUJI สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 60 ปี และผลิตเชฟที่มีชื่อเสียงมากมายของญี่ปุ่น และที่ขาดไม่ได้ตัวแทนอาหารไทย Dusit Thani College สถาบันสอนประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

ข้าน้อย ขอชาบู : บุฟเฟต์ราคาสุดคุ้มมีน้ำซุปชาบูให้เลือกถึง 6 รสชาติ พร้อมอาหารหน้าบาร์อีกหลากหลายเมนูอาทิ ข้าวมันไก่ไหหลำ แกงเขียวหวานไก่ ไก่นิวออร์ลีน ปลาดอร์ลี่นึ่งซีอิ๊ว และยังมีเมนูซูชิระดับพรีเมี่ยมเริ่มต้นที่คำละ 9 บาทเท่านั้น พิเศษกับพิซซ่าของนารายณ์พิซเซอเรียรวมอยู่ในรูปแบบปุฟเฟต์อีกด้วย

JIAO ZI (เจี่ยวจือ) : อาหารจีนฟิวชั่น, ซิกเนเจอร์ของร้านคือ เกี้ยวจีน ที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของทางร้าน โดยมีการผสมผสานรสชาติแบบไทยเข้าไปเพื่อให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น พร้อมเมนูเพิ่มเติมที่หลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน

ร้านเกาเหลาเลือดหมู : (ดับเพลิง จุฬาฯซอย 9) ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทั้งเครื่องใน และอาหารทะเล ที่เสิร์ฟพร้อมทั้งซุปสูตรลับ และหมูกรอบ ที่กร๊อบกรอบ มีเมนูสูตรเด็ดให้เลือกรัปประทานทั้ง เกาเหลาเลือดหมู ข้ามต้มปลา ก๋วยเตี๋ยวทะเล การันตีความอร่อยกว่า 50 ปี

ร้าน Mannaja Charcoal Grilled House : ร้านปิ้งย่างเตาถ่าน ต้นตำรับสไตล์เกาหลี ใครที่ชื่นชอบและหลงไหลในการรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่าง ต้องไม่พลาดกับเนื้อคุณภาพชั้นเยี่ยม ที่บรรจงคัดสรรและใส่ใจกับขั้นตอนการผลิตในทุกรายละเอียด ยิ่งถ้าคลั่งใคล้ในหมูสามชั้นเป็นอย่างมาก พลาดไม่ได้จริง ๆ กับร้านนี้

CONTRAST.BKK : ธุรกิจร้านกาแฟ และอาหาร Café & Restaurant ที่พร้อมสร้างสรรค์ ทุกเมนูกาแฟ และทุกมื้ออาหารพิเศษสำหรับคุณ พบกับเครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ขนมและเบเกอรี่ที่รสชาติเฉพาะตัว อาหารที่บรรจงมาเป็นอย่างดี ทั้ง All day brunch อาหารหลากหลายเมนูในแบบ western mixed style พร้อมเสิร์ฟความอร่อย บรรยากาศ และการต้อนรับอันอบอุ่นตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังนำเสนอการแสดงในรูปแบบของดนตรีสด และสถถานที่ในการจัด Event พร้อมทั้ง Snack box ที่จะมีให้บริการสำหรับท่านที่สนใจ

KOKOPAN : “โคโคปัง” ร้านเบเกอร์รี่สไตล์ญี่ปุ่น เสิร์ฟขนมอบสดใหม่ หอมกรุ่น สูตรพิเศษของทางร้าน ทั้งมินิครัวซองค์หลากหลายรสชาติ โดนัทแป้งนุ่มหนึบสไตล์ญี่ปุ่นผสานอเมริกัน เมนูโทสต์ต่างๆ และเครื่องดื่มที่พิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ และมัทฉะหลากหลายเมนูให้อร่อยได้ในทุกๆ วัน

Intent Croissant & Coffee : ร้านอาหารสำหรับคนรัก ครัวซองต์ และ กาแฟ เราเสิร์ฟครัวซองต์อบใหม่ จากเตาทุกวัน เนื้อบางกรอบตามแบบต้นตำรับ หอมกรุ่นและชุ่มเนยนำเข้าจากต่างประเทศ สูตรที่ลูกค้าติดอกติดใจจากสาขาเขาใหญ่ เสิร์ฟคู่กับกาแฟที่คัดสรรเมล็ดคั่วผสมสูตรพิเศษ พร้อมด้วยเบเกอรี่ ของหวานสูตรเฉพาะของ Intent และอาหารมื้อหลักอย่าง ข้าวผัดกะเพรา สลัด และ สปาเก็ตตี้  Intent ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการอาหารและเครื่องดื่ม ที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่มื้อเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงบ่ายไปจนถึงมื้อเย็น

De Mist Clinic : คลินิกเวชกรรมที่ให้การปรึกษาและดูแลปรับสภาพผิวพรรณทั้งใบหน้า เรือนร่างและโรคผิวหนังทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ และการชะลอวัยโดยเฉพาะ (expert consultation) โดยมีความเชื่อถือ ไว้วางใจได้ในการดูแลผิวหนัง การรักษาจะเน้นการดูแลปัญหาที่ตรงจุดอย่างองค์รวม (holistic) โดยจะออกแบบการรักษา (personalize) ให้กับผู้เข้ารับบริการทุกคนให้เหมาะกับแต่ละท่านตามปัญหาผิว ลักษณะ และความต้องการ หรือการใช้ชีวิต และให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแล และแนะนำในระยะยาว (longevity) เสมือนเพื่อน และครอบครัว ทั้งนี้ทางคลินิกมีความตั้งใจและปณิธานจะให้การรักษาอย่างได้มาตรฐาน (standard and qualification) ทั้งวิธีการรักษา ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์

FOR Q LIFE : “สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่นี่ Stay Healthy” ร้านจำหน่ายผลิตภัณท์ยา และอุปกรณ์อย่างครบถ้วน พร้อมมีเภสัชให้คำแนะนำที่มีความรู้ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ทั้งการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องพ่นละอองยา หรือการดูแลสุขภาพคนที่ท่านรัก ด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และรถนั่งล้อเข็น สินค้าที่จัดจำหน่ายที่ร้าน FOR Q LIFE เป็นสินค้าที่ถูกคัดเลือกจากคุณภาพ และเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

beyond code academy :เปิดให้บริการเป็นคลาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งแต่ละคลาสนั้นๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Silicon Valley, USA เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในโลกอนาคตผ่านการเรียน Coding ฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด และ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ฝึกตั้งคำถาม(Curiosity) และ ปลูกฝังความเพียรมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายในระยะยาว (Grit) ซึ่งทักษะและทัศนคติเหล่านี้เป็นรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ เติบโตอย่างมีความสุข ผู้ปกครองสามารถมั่นใจกับคุณภาพของทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรถูกอ้างอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยท็อป 5 ของโลก พบกับ Beyond Code Academy ได้เร็วๆ นี้

Nail Parlor : ร้านทำเล็บ และสปา คุ้มค่าระดับพรีเมี่ยม ลวดลาย การเพ้นท์ ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยช่างที่มีฝีมือผ่านการอบรมตามมาตราฐานทุกคน การใช้อุปกรณ์สี ที่ได้มาตราฐานจากเกาหลี และ USA โดยเลือกใช้วัสดุแต่แบรนด์ระดับ Premium อาทิเช่น Jo Malone, Aesop, Bandi, Gelly fit, Gelish, Depileve ภายในร้านเน้นเรื่องความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ตามด้วยการอบ UV Clean System จากญี่ปุ่น และผ้าสำหรับการทำสปาเราผ่านการอบ โดยเครื่องอบผ้าร้อน Towel Warmer จากญี่ปุ่น ทำให้ลูกค้าเข้ามารับบริการไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

IDANCE STUDIO & SPACE : สตูดิโอสอนเต้นที่ให้ SPACE มากกว่าห้องเต้น เปรียบเสมือนคอมมูนิตี้ขนาดย่อมของสายเต้นและสายรักสุขภาพ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้ทุกกลุ่มทุกวัยเพราะเรามีทั้ง ‘DANCE SPACE’ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจคลาสเต้น เริ่มต้นตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ซึ่งมีคลาสเรียนที่หลากหลายทั้ง JAZZ DANCE, HIPHOP, K-POP, CHOREOGRAPH, FREESTYLE คลาสเต้นทั่วไป คลาสเต้นเพื่อออกกำลังกาย และคลาสเต้นมุ่งเน้นพื้นฐานที่มีการสอบวัดระดับโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนจากประเทศ Australia (A.T.O.D) / ‘DRINK SPACE’ คอยเสริฟ์เครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น โดดเด่นไปทางเครื่องดื่มชาที่คัดสรรใบชาจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ และมีเมนูเพื่อสุขภาพซึ่งมีส่วนประกอบอย่างผลไม้นานาชนิด และสุดท้าย ‘DANCE STORE’ จะเป็นพื้นที่ให้สายแฟ สายสปอร์ต ขาช้อปทั้งหลายได้ช้อปเสื้อผ้า ไอเท็มเด็ด พร้อมยูนิฟอร์มเฉพาะคลาสแบบติดไม้ติดมือไปอีกด้วย

HANNAM HOUSE : ร้านทำผมสไตล์เกาหลี เอาใจคนรุ่นใหม่ ทั้งวัยรุ่น และวัยทำงาน บริการด้วยช่างมืออาชีพ ทั้งตัด ทำสี ออกแบบทรงผม และบริการอื่นๆ อย่างครบครัน ความพิเศษอยู่ที่ลูกค้าสามารถเลือกสี เลือกสไตล์ทำสีผมในแบบเกาหลี สร้างคาเเรคเตอร์ของตัวเองได้อย่างโดนใจ

TEENGUU : ร้านขายรองเท้า Sneaker สุดฮิตของเหล่าสายสตรีท สายแฟชั่น จากแบรนด์ดังระดับโลกหลากหลายแบรนด์

Eve Salon : ใครกำลังมองหาร้านตัดผม ออกแบบทรงผม สีผมแฟชั่น หรือ ดัด digital prem สไตล์เกาหลีคุณภาพโดยแบรนด์ชั้นนำ และช่างผมระดับอาจารย์ อ.อีฟมีประสบการณ์กว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรให้กับแบรนด์ชั้นนำมากมาย มาเปลี่ยนลุคให้เองกับมือ ดูแลเส้นผมทุกขั้นตอน ผมสวยพร้อมสุขภาพดีได้ที่นี่ที่เดียว

Gelato Elementary : ร้านเจลาโตคราฟที่ตั้งใจทำไอศกรีมเจลาโตจากวัตถุดิบพรีเมียม เพื่อให้ได้รสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบ โดยเจลาโตของทางร้านจะทำสดใหม่ ไม่มีการแต่งกลิ่น หรือสีใด ๆ เรายังมี sundae ต่าง ๆ เพื่อให้คนรัก sundae ได้มาลิ้มลองอีก ด้วย นอกจากนี้เรายังมี workshop สอนทำเจลาโต หรือตกแต่งหน้าเค้กอีกด้วย

Everyday Wonders : ร้านดอกไม้พรีเมี่ยมสไตล์เกาหลี มีบริการรับจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจัดดอกไม้เป็นงานอดิเรก หรือเพื่อเปิดร้าน โดยลูกค้าจะได้พบกับดอกไม้สวยๆ ตามฤดูกาล ของขวัญ และสินค้าตามเทศกาล นอกจากนี้ยังมีบริการคาเฟ่กาแฟ เครื่องดื่ม ขนม รวมถึงสินค้าต่างๆ ในธีมดอกไม้ให้ได้เลือกซื้อกันอีกมากมาย เชิญชวนมาจิบกาแฟ พร้อมเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยๆนานาชนิด ได้ที่ Everyday Wonders โครงการ Block28

NESCAFÉ Street Café – Samyan : เนสกาแฟ สตรีท คาเฟ่ ร้านกาแฟสดที่นำความเชี่ยวชาญด้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นวิธีชง สูตรกาแฟ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟ ใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทำให้รสชาติกาแฟมีมิติครบรสอย่างลงตัว สามารถนำมารังสรรค์เป็นเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายมากกว่า 30 เมนู ไปจนถึงการพัฒนาสูตรชงโดยบาริสต้าที่มีความชำนาญเรื่องกาแฟโดยเฉพาะ โดยเมล็ดกาแฟสด NESCAFÉ Aromatico เป็น Signature Blend จากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าชั้นดี สูตรเฉพาะของทางเนสกาแฟ ที่ผ่านการคั่วระดับกลาง ให้กลิ่นหอมกรุ่น เข้มข้น เต็มรสชาติกาแฟ และยังมีเมล็ดกาแฟ NESCAFÉ Excellente อาราบิก้า 100% ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟที่ผ่านมาตรฐาน Rain Forest Alliance Certificate หรือ RFA นอกจากนี้ เนสกาแฟ สตรีท คาเฟ่ ยังช่วยรณรงค์ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดขยะ การตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์บางส่วนในร้านจากวัสดุรักษ์โลก ทั้งในส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ที่ผลิตมาจากวัสดุอัพไซเคิลจากกากกาแฟและซองเนสกาแฟที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นไม้พลาสติก Wood Plastic Composite ยังเลือกใช้แก้วพลาสติกที่รีไซเคิลได้ 100%

BaNANA : ร้านจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ไอที Apple, Smartphone, Tablet, Notebook, Gadget, smart, watch อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ประกอบ รวมทั้งอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ทันสมัยมากมาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านไอที พร้อมกับการให้บริการหลังการขายที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่คุณ

shiro-i : (ชิโรอิ) ร้านอาหารญี่ปุ่นชิโรอิ เสริ์ฟอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม รสชาติดี ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สบายๆ ด้วยบรรยากาศภายในร้านที่สวยงามสะอาดตา น่าถ่ายรูป เช็คอินเหมาะสมสำหรับการมาทานกับคนพิเศษ คนในครอบครัว หรือฉลองวาระพิเศษต่างๆ

KRAFT salad & pasta : ร้านสลัดและพาสต้า จานผักสลัดที่ใช้ผักสลัดปลูกดินแบบ Farm to Table วัตถุดิบจากฟาร์มของร้านที่ได้มาตรฐานผักปลอดสารพิษ และจานเส้น พาสต้าสไตล์อิตาเลี่ยนเน้นการดึงรสชาติจากวัตถุดิบที่ใช้ ไม่ใส่ผงชูรส ปรุงรสด้วยซอสสูตรเฉพาะของทางร้าน “เราเสริฟแบบคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้”

คำปอย : ร้านอาหารเหนือ จะเรียกเป็นศิลปะอีกแขนงก็ว่าได้ แต่ดูเหมือนว่าการจะลิ้มรสอาหารเหนือรสต้นตํารับแท้กลับไม่ใช่เรื่องง่าย อาจเป็นเพราะคนเหนืออย่างเราไม่ค่อยย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเราเติบโตมากับเต๋าไฟ (ห้องครัว) ในบ้านไม้อันอบอุ่นของอําเภอแม่แจ่ม ตั้งอยู่ในหุบเขาที่รายล้อมด้วยดอยอินทนนท์ วิถีชาวบ้านจะรังสรรค์วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติออกมาให้ได้รสชาติที่พิเศษ ไม่เหมือนใคร และเมื่อถึงเวลาที่ต้องขยับขยายย้ายมาอยู่ในเมืองหลวง ที่มีผู้คนหลากหลาย ผนวกกับความฝันที่จะส่งต่ออาหารเหนือรสลําขนาดไปถึงทุกคน เราจึงผสานสูตรอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับวัตถุดิบชั้นดีที่คัดสรรมาจากแหล่งอาหารระดับแนวหน้า พร้อมกับเครื่องเทศลับตํารับชาวเหนือครบทุกอย่าง ทุกเมนูของ “คําปอย” จึงผ่านการคิดค้นมาอย่างดี ไม่ให้เสียชื่อความปราณีตตามแบบฉบับคนเมือง โดยเฉพาะรสชาติที่จัดจ้าน ถึงเครื่อง ที่สําคัญคือ การยกระดับทุกจานด้วยการเพิ่มองค์ประกอบซึ่งสร้างความสนุกและแตกต่างในทุกรสสัมผัส พร้อมกับ สร้างสรรค์บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยของหมู่เฮา

สะใภ้ใต้ : ร้านสะใภ้ใต้ ร้านอาหารใต้ รสชาติอาหารคนใต้แท้ๆ มาพร้อมกับเรื่องราวของอาหารแต่ละจาน สะใภ้ใต้จึงอยากส่งต่อ ความรัก ในอาหารแต่ละจานให้คนที่ชอบเสาะหาของอร่อยแบบรสมือแม่ทานกัน ไม่ว่าจะเป็น กะหรี่ปั๊ปไส้ไก่ กับ อาจาด สูตร 60 ปี ที่คุณแม่นายหัวได้ร่ำเรียนมาจาก ปีนัง, ข้าวคั่วกะเพราหมู / ไก่ หรือ เนื้อมันเนื้อวากิว เสิร์ฟพร้อมไข่ดาวเป็ดเยิ้ม, ข้าวคั่วเคยกุ้งเสียบท้ายเหมือง, ผัดสามเหม็นวุ้นเส้นกุ้งสด อีกทั้งยังมีเมนูของหวาน บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน, สาคูต้นแท้เปียกลำใย, โอเลี้ยง สูตรสะใภ้ใต้เบลนด์ ฯลฯ อีกทั้งทางร้านยังปรุงอาหารทั้งเมนูภาคใต้ และเมนูภาคอื่นๆ ตามจริตคนใต้ เข้มข้น ถึงเครื่อง อร่อยซี๊ดซ๊าดกับอาหารครัวใต้

HUI SUKI PLUS by เจ๊หุยสุกี้โบราณ : สุกี้โบราณแท้ๆ เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน สไตล์ไทยจีนเปิดมากว่า 15 ปี โดดเด่นด้วยน้ำซุปกระดูกหมูและน้ำจิ้มที่ไม่เหมือนใคร จุดเด่นของร้านอยู่ที่หมูหมักสุกี้โบราณ และ เนื้อวัวโคขุนหมักสูตรพิเศษ เฉพาะที่ HUI SUKI PLUS ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มอร่อย มีน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้าน มีสูตรดั้งเดิม สูตรเสฉวน และ น้ำจิ้มโบราณ(เต้าหู้ยี้) เมนูพิเศษทางร้านได้แก่ หมูทรงเครื่อง เกี๊ยวทรงเครื่อง เกี๊ยวทอดกรอบ ปอเปี๊ยะสวรรค์ แสนอร่อยให้ทานเล่น พบกับความอร่่อยของสุกี้แบบโบราณที่ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน

PATA PLANTATION : “THE ART OF EATING EXPERIENCE” ทางร้านตั้งใจให้ เป็น The place for family dining รูปแบบอาหารก็จะนำเสนอเป็น Basic homemade food มีหลากหลายชาติไม่ได้มีแค่ พิซซ่า พาสต้า แต่จะมีอาหารไทยรวมด้วยในเมนู อย่างตัว signature ของที่ร้านจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวหลอด ที่มี story มาจากสมัยก่อนคุณพ่อชอบทำก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรนี้ให้ทาน ซึ่งมันจะพิเศษสำหรับเราเพราะตอนเด็กเราไม่ชอบทานถั่วงอก มันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่รสชาติแตกต่างจาก ก๋วยเตี๋ยวหลอดทั่วไป อีกทั้งยังเมนูอื่นๆ อีกอาทิ Margherita Pizza / Pesto Tako Pizza – Combination of Pesto, stracciatella cheese, Tako, Basil and Tomatoes / Stracciatella parma ham pizza / Burrata Salad และเมนูของหวานที่อร่อยไม่แพ้กัน Caramel custard pudding / Fried Banana Almond / Panna cotta espresso เป็นต้น

CACAO Samyan Chocolate Café : ร้านช็อกโกแลต คาเฟ่ ที่เริ่มต้น มาจากการผลิตวัตถุดิบจากเมล็ดโกโก้ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การปลูกไปจนถึงออกมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โดยมีสินค้า และเมนูที่หลากหลานมาจำหน่ายภายในร้าน อาทิ เครื่องดื่มช็อกโกแลตสด และเบเกอรี่ ช็อกโกแลตแท่ง (Chocolate Bar) ทางร้านได้ทำงานร่วมกันกับภาคเกษตรกรไทยผู้ปลูกโกโก้ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร และให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมจากเมล็ดโกโก้ไทยผ่าน การทำธุรกิจ “แฟรนไชส์ ร้านช็อกโกแลตสด” อีกด้วย

โครงการพัฒนา BLOCK 28

โครงการพัฒนาของ PMCU ในรูปแบบโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด “Residential & Wellness” โดยเป็นโครงการที่อยู่อาศัยติดอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์รวมการแพทย์ชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Centre & Medical Hub) เพื่อสร้างย่านที่พักอาศัยที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนใจกลางกรุงเทพ อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของย่านสามย่าน จึงสามารถเชื่อมโยงพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตชุมชน เขตพาณิชย์ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จึงเป็นเสมือนการเชื่อมต่อในด้านประวัติศาสตร์อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ยาวนาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสมัยใหม่

NEWS & EVENTS


OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search