พนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบ ดูแลความปลอดภัย
• ป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
• ดำเนินงานตามแผนรักษาความปลอดภัย และอัคคีภัย
• ประสานงานกับหน่วยงานจัดจ้างด้านความปลอดภัย
• วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยทั้งบุคคลและทรัพย์สิน
• ระงับเหตุร้ายก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ดูแลทรัพย์สินของโครงการ
• ดูแลงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา
• ทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยหรือ Fireman จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมุ่งมั่น
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้และประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• ผ่านการอบรม Fireman ขั้นรุนแรง
• ผ่านการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า และ/หรือโครงการใกล้เคียง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search