พนักงานบริหารอาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
• ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษางานกายภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงงานโครงสร้างอาคาร
• ตรวจเช็คแบบตกแต่งร้านค้า ประสานงานกับผู้เช่า และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
• ประสานงานและตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานดูแลสวนหย่อม
• บริหารและควบคุมการทำงาน Outsource
• งานก่อสร้าง อ่านแบบ ประสานงานผู้รับเหมา เข้าใจดีเทลการก่อสร้าง

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบ ปวส. สาขาก่อสร้างและโยธา
• มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
• สามารถอ่านแบบด้านวิศวกรรม ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม Auto cad ได้ดี
• มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ
• มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักงานบริการ

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search