พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (สัญญาจ้างรายปี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับผู้เช่าทุกกรณี
• จัดทำฐานข้อมูลของผู้เช่า ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า
• สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้เช่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
• ประสานงานด้านเอกสารในการจัดทำสัญญาเช่า
• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
• มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
• ชอบงานบริการ อดทน ซื่อสัตย์
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop)

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.scommerce.co.th

Start typing and press Enter to search