ต้อนรับคณะกรรมการโครงการ “สวยในซอย” จากกรุงเทพมหานคร

5 ส.ค. 2562 คุณดวงดาว แสงจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่านคุณยุทธภูมิ กลิ่นสนิท ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการพื้นที่ส่วนกลาง สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) พร้อมด้วย คุณพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ให้การต้อนรับ พ.ญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้ตรวจการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนำคณะกรรมการชุดใหญ่ “โครงการสวยในซอย” จากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจถนนอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ (ซอยจุฬาฯ 5) ในรอบชิงป้ายซอยสีทอง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 18 ป้ายจากทั่วกรุงเทพมหานคร

โดยกรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ “โครงการสวยในซอย” ขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาชนให้ดูแลอาคาร บ้านเรือนภายในตรอกซอย ให้มีความสวยงาม สอดคล้องนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการทำให้เมืองสวย สะอาดสิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีความสุข โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาและตกแต่งพื้นที่ในซอยให้มีความสะอาดและสวยงาม โดยให้ 50 เขต คัดเลือกซอยในพื้นที่ร่วมโครงการ โดยต้องเป็นซอยที่แยกจากทางหรือถนนใหญ่ เป็นซอยที่มีชื่อหรือหมายเลขกำกับเป็นป้ายบอกเห็นชัดเจน เป็นซอยสาธารณะ หรือซอยส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ทางสำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ จัดตั้งคณะกรรมการประจำซอยเพื่อพัฒนาและตกแต่งพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การจราจร การมีส่วนร่วมของชุมชนภายในซอย และการมีอัตลักษณ์ และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยซอยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบป้ายสีเงินรวม 150 ซอย และคณะกรรมการจะคัดเลือกซอยป้ายสีเงิน มาแข่งขันเพื่อหาซอยชนะเลิศ รวม 18 ซอยทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อรับมอบป้ายสีทองต่อไป

 

Start typing and press Enter to search