กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูงานอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

13 ธ.ค.62 คุณดำรงค์ เลี้ยงชีพ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ กำกับดูแลอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องแนวคิดการออกแบบพื้นที่สีเขียว ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

Start typing and press Enter to search