เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 ที่ ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 ณ ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 ณ พื้นที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์ โดยโครงการนี้จัดภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook : Bangkok Art Festival : BAF

Start typing and press Enter to search