สนามเทพหัสดินจะปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID -19 ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

สนามเทพหัสดินจะทำการปิดให้บริการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป เพื่อลดการทำกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และจะทำการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

 

Start typing and press Enter to search