ตลาดสามย่าน ตลาดต้นแบบระดับประเทศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

19 พ.ค. 63 คุณสุวดี สิทธิผลกุล ผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ให้การต้อนรับ พันเอกฆนา นวราช และคณะกองถ่ายในนามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เลือก “ตลาดสามย่าน” เป็นตลาดต้นแบบระดับประเทศด้านการจัดการ เป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ของ ศบค. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Start typing and press Enter to search