สยามสแควร์ ไร้เสาไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตอบโจทย์ “สมาร์ทซิตี้” ในวิถีชีวิตแบบ New Normal อย่างลงตัว

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ(PMCU) จัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารนำลงใต้ดิน โดยมีการติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cable (FOC) ฝังในระดับใต้ดินเพื่อใช้ทดแทนสายสื่อสารเดิมทั้งหมดโดยมี บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับผู้ให้บริการ Mobile Operator เช่น AIS DTAC และ Internet Operator ทุกรายในพื้นที่ รวมทั้งร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ทำการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และนำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อเนรมิตสยามสแควร์ให้ไร้เสาและสายอย่างแท้จริง

Start typing and press Enter to search