PMCU เดินหน้าแผนย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองไปยังอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ สืบสานศรัทธา อยู่คู่ชุมชน

(วันที่ 7 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ได้เชิญทายาทโดยธรรมของคุณประจวบ พลอยสีสวย และครอบครัว ผู้ดูแลองค์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองและเป็นผู้เช่าที่ดินตั้งอาคารศาลเจ้า ชี้แจงมติกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และหารือแผนย้ายศาลไปพื้นที่แห่งใหม่ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ


(ขอบคุณภาพจาก : The People)

 

ย้อนไปเมื่อปี 2523 คุณประจวบ พลอยสีสวย ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินตั้งอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมกับ PMCU ในนามบุคคลต่อเนื่องมา 20 ฉบับ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 35 ปี ล่าสุดสัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และยังอยู่ในระหว่างการเจรจาย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่นั้น ล่าสุด นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ PMCU ได้เชิญทายาทโดยธรรมของคุณประจวบ พลอยสีสวย และครอบครัว มาชี้แจงมติการประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ตามที่มีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีมติ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

– ประเด็นแรก กรมศิลปากรได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมไม่เป็นโบราณสถานและไม่เข้าข่ายที่ต้องเข้าไปดูแล

– ประเด็นที่สอง เมื่อไม่ได้เป็นโบราณสถานและไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง อาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมจึงไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

– ประเด็นที่สาม PMCU ได้มีเจตนาอันดี มีความตั้งใจที่จะสืบสานความเชื่อความศรัทธาของชุมชนและผู้ศรัทธา จึงได้จัดให้มีการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และเชิญซินแสชื่อดังมาช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินการย้ายศาลให้มีตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีในพื้นที่แห่งใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนาไม่ทอดทิ้งผู้เช่า โดยมีข้อสังเกตและข้อท้วงติงว่า “ในอนาคตควรไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และดำเนินการให้ถูกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และครอบครัวไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว”

นายโพธิ์ พลอยสีสวย ทายาทโดยธรรมของนายประจวบ พลอยสีสวย ผู้ดูแลองค์เจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง รุ่นที่ 4 กล่าวว่า “ในนามของครอบครัวพลอยสีสวยจะอัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมไปประทับในอาคารศาลแห่งใหม่บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งห่างจากตัวศาลเจ้าแม่ทับทิมเดิมประมาณ 240 เมตร ติดถนนบรรทัดทอง มีความพร้อมด้านสถานที่ เดินทางสะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและห้องสุขาในอุทยาน นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมประจำปีเพื่อระดมทุนและสืบสานความเชื่อความศรัทธาได้เหมือนเดิม และอยากขอบคุณ PMCU ที่จะจัดหาที่พักชั่วคราวสำหรับคนเฝ้าศาลในระหว่างก่อสร้างศาลใหม่ แต่การที่คนเฝ้าศาลอยากขอที่อยู่อาศัยในศาลใหม่นั้น ทาง PMCU ไม่สามารถอนุญาตได้ ซึ่งเรื่องนี้น่าจะยุติได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้”

PMCU พร้อมดำเนินการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมไปยังบริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ตามแผนย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองซึ่งล่วงเลยมากว่าระยะเวลาที่กำหนด PMCU จะเร่งรัดครอบครัวผู้เช่าให้เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ และจะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อชุมชนและผู้ศรัทธาในองค์เจ้าแม่ต่อไป โดย PMCU จะจัดพื้นที่สักการะชั่วคราวและดำเนินการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2564 สามารถติดตามข่าวสารการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลือง ได้ที่ www.pmcu.co.th

 

Start typing and press Enter to search