ช่างเทคนิค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบ ควบคุมดูแล งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร
• ดูแลงานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย งานระบบปรับอากาศทุกชนิด
• ดูแลด้านระบบความปลอดภัย งานด้านความปลอดภัยภายในอาคาร
• ตรวจสอบงานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆของงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทั้งหมด

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบ ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค 2 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์การดูแลและบำรุงรักษาอาคาร
• สามารถดูแบบระบบประกอบอาคาร

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search