พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563 คุณรัฐการ เห็นสุข คุณสุภัตรา สีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโดยสมาคมการค้าพลังสยาม (Siam Synergy) ณ ทางเชื่อมวันสยาม (ทางเชื่อมลอยฟ้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน)

Start typing and press Enter to search