เปิดให้เช่าที่ดิน 148 ตร.ว. ถ.พระราม 9 ซอย 13 ต.ลาดพร้าวฝั่งเหนือ อ.บางกะปิ กทม.

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 22295 เนื้อที่ 148 ตารางวา
บริเวณ ถนนพระราม 9 ซอย 13 ต.ลาดพร้าวฝั่งเหนือ อ.บางกะปิ กทม.

ภาพถ่ายบริเวณที่ดิน

ผู้สนใจเช่าที่ดินสามารถติดต่อได้ที่
โทร 02-218-3590 ต่อ 81682
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Start typing and press Enter to search