ให้เช่าที่ดิน ขนาด 34 ไร่ 2 งาน 21 ตร.ว. ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ให้เช่าที่ดิน ขนาด 34 ไร่ 2 งาน 21 ตร.ว.”
บริเวณรังสิตคลองสี่
แขวงคลองรังสิตฝั่งเหนือ เขตธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สนใจติดต่อที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 02-218-3590 ต่อ 81682

Start typing and press Enter to search