เชิญชวนเอกชนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ โครงการ ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร CU Terrace, CU i House / อาคารจามจุรีสแควร์ / อาคารวิทยกิตติ์

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ เพื่อคัดเลือกเอกชนสำหรับดำเนินโครงการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop)
บนพื้นที่พาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
( CU Terrace, CU i House / อาคารจามจุรีสแควร์ / อาคารวิทยกิตติ์ )

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนองาน
ได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-3590 ต่อ 81680
ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search