ประกาศเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา พื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนองาน
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-3590 ต่อ 81683
ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search