เข้าชมฟรี! เชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมดิจิทัลครั้งที่ 5 @ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI DIGITAL ARTS HUB)

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI DIGITAL ARTS HUB) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมดิจิทัลครั้งที่ 5 “ศิลปกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน” เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ชมภาพยนตร์แบบ immersive 360˚ “Desconexion” และ “Fractal Time” ที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ 360˚ นานาชาติหลายแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ FAAMAI DOME บริเวณถนนบรรทัดทอง
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น.

ผู้สนใจกรุณาสำรองรอบเข้าชมล่วงหน้าผ่านการลงทะเบียนสแกน QR Code
***สิทธิ์การลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 การจองที่นั่ง***

สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลที่ 02-218-4569 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ https://bit.ly/faamaidigitalarts

     

On 20th December 2020, FAAMAI invites you to come and experience 360 degree projected digital art at the FAAMAI Dome in Samyan District. This is the fifth exhibition held by FAAMAI and it will give a snapshot of some of the exciting events and exhibitions to be held at FAAMAI in 2021. Inside see digital movies screened at 360 degrees “Desconexion” “Fractal Time”, and outside be part of the interactive digital experience.

As a result of the current pandemic, the number of people attending each show is restricted to ensure the safety of visitors. To reserve a place, scan the attached QR code, which contains all the details of the event. Our Show time is 13.00/14.00/15.00/16.00/17.00/18.00/19.00/20.00/21.00 hrs.

For more info : 02-218-4569 Mon- Fri 09.00 – 16.00 น. or https://bit.ly/faamaidigitalarts

https://forms.gle/GWYr98A6QBfgpsfR7
#360fulldome #faamaidome
#interactiveart #newmedia
#faamaidigitalartshub #faamaiexhibition5
#faamaidesin4community

Start typing and press Enter to search