พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง
• อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
• บุคลิกดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความซื่อสัตย์ อดทน และมุ่งมั่น
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint, Photoshop) ได้
• ถ้ามีความรู้ หรือประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานด้าน AR กำหนดอัตรา, คืนพื้นที่, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลด, โอนสิทธิ์
• งานด้าน GL ออกงบการเงิน
• วิเคราะห์งบการเงิน
• งานด้านงบประมาณ
• คำนวณฟ้องทุนทรัพย์
• บันทึกหนี้ท้ายตาราง
• คำนวณหนี้ค้างตามอัตรามหาลัยฯ, คำนวณหนี้ตามคำพิพากษาศาล
• ตั้งหนี้ คำนวณส่วนแบ่งรายได้
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search