สนามเทพหัสดิน ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

Start typing and press Enter to search