พนักงานบริหารอาคาร (มีความรู้ด้านงานสถาปัตยกรรม)

*มีความรู้ด้านงานบริหารอาคาร และด้านสถาปัตยกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

รายละเอียดงาน

1. ตรวจแบบตกแต่งร้านค้า
2. ออกแบบพื้นที่ตกแต่งร้านค้า
3. ควบคุมงานก่อสร้างภายในอาคาร (ประสานงาน)
4. ประสานงาน สนับสนุนงานอาคาร, ก่อสร้าง, สถาปัตย์ ภายในอาคาร
5. รับผิดชอบเก็บแบบก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างต่างๆ
6. ตรวจสอบ ควบคุม การตกแต่งร้านค้า งานก่อสร้างต่างๆ
7. ตรวจเช็คแบบตกแต่งร้านค้า ประสานงานกับผู้เช่า และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
8. ประสานงานอาคารสถานที่, งานรักษาความสะอาด, งานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นได้
9. ทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เช่น ประเมินราคา TOR ฯลฯ

 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.+ประสบการณ์, ปวส., ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, อาคารสถานที่ศูนย์การค้าและ/หรืองานที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักงานบริการ
6. มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้งานอยู่เสมอ
7. สามารถอ่านแบบ ประสานงานผู้รับเหมา เข้าใจดีเทลการก่อสร้าง
8. สามารถอ่านแบบด้านวิศวกรรม ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรม AutoCAD ได้ดี
9. สามารถใช้ โปรแกรม AutoCAD
10. สามารถเขียนภาพ 3 มิติ ต่างๆ เช่น SketchUp เป็นต้น
11. สามารถใช้ โปรแกรมตกแต่งภาพ เช่น Photoshop เป็นต้น
12. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search