PMCU จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพและบริจาคโลหิต

19 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) โดยคุณรัฐการ เห็นสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี โดยคุณประภาวดี ตั้งคุณาพันธุ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “ตรวจคัดกรองสุขภาพและบริจาคโลหิต”ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยกิตติ์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) สยามสแควร์ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพจำนวน 126 คน และร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 104 คน

Start typing and press Enter to search