ชวนชมนิทรรศการการแสดงและนำเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา ณ LIDO CONNECT

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับ สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม คณะ 18 Monkeys Dance Theatre ลิโด้คอนเน็คท์ และ ห้องสมุดนิลเซนเฮส์

จัดงาน “นิทรรศการการแสดงและนำเสนอโครงการพัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา” (Khon : The Human Body : Embodiment & Knowledge Management)   โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา  เจนเซน ให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมทั้งเป็นผู้นำการบรรยายในวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2564 ณ ลิโด้คอนเน็คท์

และวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องสมุดนิลเซนเฮส์ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้ผู้ชมและศิลปินได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ในการทำความรู้จักโขนจากหลากมิติ ทั้งด้านสัดส่วนของสรีระ การใช้ร่างกาย การตีความบทวรรณกรรม การใช้เสียงและแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมสมัยกับศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากของสังคม คณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานจะได้ร่วมเผยแพร่สารัตถะของศิลปะโขนให้เป็นที่แพร่หลายในสังคมไทยและนำสารัตถะของโขนออกสู่สาธารณชนเพื่อสร้างสรรค์ให้โขนได้ปรากฏในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการทำความเข้าใจจากการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปิน นักวิชาการ ภัณฑารักษ์และผู้ชม

• ติดต่อสอบถามหรือจองบัตรได้ที่
Email: 18monkeysdancetheatre@gmail.com
Facebook: 18monkeysdancetheatre     

Start typing and press Enter to search