ขอเชิญร่วมส่งแบบประกวดทางม้าลายสามมิติ Cross Walk 3D Competition

สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ
(PMCU) ขอเชิญพี่ๆน้องๆชาวถาปัดจุฬาฯ ร่วมส่งแบบประกวดทางม้าลายสามมิติ
เพื่อนำแบบที่ชนะการประกวดไปดำเนินผลิตติดตั้งตามแบบ ณ สถานที่จริง
สนใจโครงการเพียงสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

#PMCU

Start typing and press Enter to search