เปิดให้เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 17126 เนื้อที่ 201.6 ตารางวา ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ให้เช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 17126 เนื้อที่ 201.6 ตารางวา”
บริเวณ ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

คลิกเพื่อดูแผนที่

ภาพถ่ายบริเวณที่ดิน

สนใจติดต่อที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 02-218-1682

Start typing and press Enter to search