เปิดให้เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 25952 และ 25953 บริเวณ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ให้เช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 25952 และ 25953
เนื้อที่รวม 601 ตารางวา”
บริเวณ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

คลิกเพื่อดูแผนที่

ภาพถ่ายบริเวณที่ดิน

สนใจติดต่อที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 02-218-1682

Start typing and press Enter to search