เปิดให้เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 19682 เนื้อที่ 1,197 ตารางวา บริเวณ ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ให้เช่าที่ดิน โฉนดเลขที่ 19682 เนื้อที่ 1,197 ตารางวา”
บริเวณ ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

คลิกเพื่อดูแผนที่

ภาพถ่ายบริเวณที่ดิน

สนใจติดต่อที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 2 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทร 02-218-1682

Start typing and press Enter to search