ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant) ภายในอาคารสยามสเคป

ประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
เพื่อการบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำเย็น (Chiller Plant)
ภายในอาคารสยามสเคป

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ
ขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนองาน

ได้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 08-4651-4114 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
ขอให้ผู้เสนองานแจ้งการขอเข้าซื้อซองและรับเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

Start typing and press Enter to search