ขยายเวลา! สร้างโอกาส The Smart City Ambassadors

ขยายเวลา ปลดล๊อค สร้างโอกาส The Smart City Ambassadors

ใครจะได้เป็นหนึ่งใน 30 คนรักบ้านเกิด
ที่จะมาร่วมกับเราพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของคุณ

มาพัฒนาศักภาพที่มี เพื่อปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์
มาร่วมกันพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อเราทุกคน เพื่ออนาคตที่สดใส

ถ้าคิดว่า คุณคือคนที่ใช่ และมีใจที่พร้อม
อย่ารอช้า The Smart City Ambassadors รอคุณอยู่

คุณสมบัติผู้สมัคร
* เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
* สนใจงานด้านการพัฒนาเมือง
* สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง
* มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย

ส่งหลักฐานการ สมัครเข้ามาที่>> https://smartcitythailand.or.th/article?sc_ambassadors
ภายใน 31 พฤษภาคมนี้

📍26 จังหวัดเป้าหมาย
#ภาคกลาง กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี
#ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี
#ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์
#ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี
#ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต

เรียน ฟรี มี cert : The Fundamentals of Smart City
>> https://www.coursesquare.co/…/The-Fundamentals-of-Smart…

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
089-711-7057 (ทมะ)
062-962-9629 (บุษยมาส)
090-978-2142 (ศิริพร)

Start typing and press Enter to search