จัดอบรม “TOUR@CHULA ART TOWN by TUKTUK”

11 พ.ย.2564 ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) จัดกิจกรรม “TOUR@CHULA ART TOWN by TUKTUK”

 

โดยอบรมการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบอาชีพรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถ TUKTUK เพื่อเป็นตัวแทนชุมชนในการแนะนำการท่องเที่ยวและชื่นชมศิลปะชุมชน บริเวณพื้นที่รอบจุฬาฯ สวนหลวง-สามย่าน สยามสแควร์ และลิโด้คอนเน็กส์ ณ อาคาร CU ART4C ถนนพระราม 4

 

Start typing and press Enter to search