ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(ด้านกายภาพ) / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

รายละเอียดงาน
• บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีความเรียบร้อยและพร้อมให้บริการ
• จัดการพื้นที่เช่า ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า/ร้านค้า
• วางแผน ควบคุม ดูแลงานความสะอาดและความปลอดภัยในพื้นที่
• วางแผน ควบคุม ดูแล ระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งาน
• วางแผน ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงและงานซ่อมแซมภายในพื้นที่
• ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานบริการและงานจ้างซ่อมต่าง ๆ
• จัดทำแผนงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่ายภายในอาคาร
• ดูแลและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้เช่าและผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
• ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์การค้า หรืออาคารสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างและงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารสูง
• มีทักษะในการวางแผน บริหารทีมงาน และการนำเสนอ
• มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
• มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ในระดับที่ดี

 

Download ใบสมัคร

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่ Email : recruitment@pmcu.co.th

Start typing and press Enter to search