200805-04-2

BLOCK28 : CREATIVE & STARTUP VILLAGE

“ย่าน Startup แห่งใหม่ใจกลางเมือง” Connect ทุกไลฟ์สไตล์ของคนสร้างสรรค์ ออกแบบในสไตล์ “Modular” เน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง 5 อาคาร  โดยในแต่ละอาคารแบ่งเป็น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 : รวมร้านอาหาร ร้านค้าและบริการไว้มากมาย
ชั้นที่ 2-3 : เป็นออฟฟิศที่สามารถทำงานแบบ Flexible Working House สำหรับกลุ่ม Creative Startup ด้านต่างๆ

startup district

รวมเหล่าบริษัท สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียง และกำลังก้าวหน้าอย่างมาก อาทิ

FINNOMENA : ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนชั้นนำ มีเป้าหมายสร้างปรากฏการณ์ทางการเงินให้กับคนไทย โดยจะเปิดเป็น Flagship แห่งแรกในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่าหนึ่งแสนราย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 7,500 ล้านบาท

METICULY : เริ่มต้นจากวิศวกรจุฬาฯ กลุ่มเล็กๆ ที่มีโอกาสให้ทักษะความรู้ ช่วยเหลือแพทย์ในการสร้างกระดูกนิ้วมือเทียมชิ้นแรกของโลกด้วยไทเทเนียม จากกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติด้วยโลหะไทเทเนียม และยังมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้ถูกจุด ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

PANACURA : บริษัททำธุรกิจด้านเทคโนโลยีการแพทย์และชีวภาพ โดยมีบริการด้านการถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อประเมินหาความเสี่ยงของโรค และเพื่อการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

TusPark WHA : ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพ และส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง จีน-ไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยให้บริการพื้นที่ทำงานร่วม และออฟฟิศส่วนตัวสำหรับสตาร์ทอัพ ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ งานสัมมนา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงบริการการสนับสนุนทางธุรกิจที่ครบครัน ได้แก่ บริการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Service) และบริการเพื่อการขยายธุรกิจ (Soft-Landing Service)

evolt : คือบริษัทด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมระบบการจัดการซึ่งมีบริการครบวงจร เกี่ยวกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ให้คำปรึกษาโครงการ บริการเซอร์เวย์หน้างานพร้อมการติดตั้ง บริหารการจัดการสถานีชาร์จ และบริการหลังการขาย มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชาร์จ และทีมติดตั้งที่ผ่านการอบรมการติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้า

UTC (University Technology Center) : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างงานวิจัยต้นแบบ (prototype to pilot scale) ภายในมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ระบบการศึกษาที่สร้างบัณฑิตยุคใหม่ ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นสูงที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อคนไทยได้จริง

200409-pic-offices

akara group : (อัครากรุ๊ป) หรือรู้จักในชื่อ แสงทองสหฟาร์ม ธุรกิจ “ฟาร์มไก่ไข่” ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่เป็น Online Store Application, Marketing Place อยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด และสินค้าแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ฟาร์มแสงทอง และฟาร์มไข่ไท วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

Clique & Co : Marketing & Business Consult (ที่ปรึกษาการตลาดและธุรกิจ) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยให้บริการในเรื่อง Marketing services บริการกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายทางการตลาด และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด (สำหรับกลุ่มลูกค้า global brand และองค์กรขนาดใหญ่), Marketing & business consult บริการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่แท้จริง กำหนดแผนกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจและการตลาด ตลอดไปถึงการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของกิจการ (สำหรับกลุ่มลูกค้า SME ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง)

StartDee : Education Technology สำนักงาน (สื่อการเรียนออนไลน์) The School of you คือแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกวิชา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และเป็นตัวช่วยเรียนรู้ยุคใหม่ของเด็กไทยทุกคน โดยมี Personalized Learning ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแผนการเรียนเฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย Gamified UX & UI เกมสนุก ๆ ไว้แข่งกับเพื่อน ภารกิจประจำวันเพื่อแลกรางวัล และพื้นที่สื่อออนไลน์ สำหรับแบ่งปันความรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกเป็นราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

Bioarchitek : บริษัทออกแบบอาคารและออกแบบไฟส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์จากผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับการอยู่อาศัย

MINEED TECHNOLOGY : สำนักงานบริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะผลิตและพัฒนางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งสารเข้าสู่ผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิ้ลแบบละลายน้ำได้ จากประสบการณ์ของนักวิจัยและงานวิจัยต่างๆ เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี บริษัทได้รับผลิตและทำงานวิจัยเกี่ยวกับแผ่นแปะไมโครนี้ดเดิ้ลแบบละลายน้ำได้ ใช้สำหรับการนำส่งสารสำคัญผ่านผิวหนัง โดยมีจุดเด่นในการมีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เข็มที่ฝังอยู่ในผิว หลุดออกจากฐานที่อยู่ด้านบนผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 2 นาทีทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นวิตามิน ยา หรือวัคซีนเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2019 จนถึงปัจจุบัน และล่าสุดบริษัทได้เริ่มมีการรับผลิตแผ่นมาก์สหน้าแบบแห้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ทางความงามในรูปแบบ Original Design Manufacturer (ODM) อีกทั้งบริษัทยังรับบริการวิจัยสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไมโครนี้ดเดิลชนิดใหม่ ที่บรรจุสารสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะไมโครนี้ดเดิลแบบละลายน้ำได้ สำหรับความงาม การบริหารยาและงานวิจัย ทางบริษัทมีทีมนักวิจัย และทีมการผลิตที่มีความรู้และความสามารถ มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน มีความพร้อมในการให้ข้อมูลและคำปรึกษาทั้งทางด้านงานวิจัย รวมไปทั้งการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถจัดจำหน่ายสินค้าออกสู่ตลาดได้

CAS Innovation Cooperation Center (Bangkok) : คือ China-Thailand Innovation Hub เป็นพื้นที่ถ่ายทอดผลงานวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ให้กับบริษัทไทยในด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงสามารถจัดการประชุม สัมนา การแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นสำนักงาน และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจบริษัท SME ศูนย์นิทรรศการเทคโนโลยีชั้นนำของจีน

TGE GROUP : หรือในนาม Stark energy.co.Ltd เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์

EASYRICE : สำนักงานบริษัท อีซีไรช์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จํากัด จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มของนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ดําเนินการภายใต้ ภาพลักษณ์การเป็นผู้นําทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านเกษตรกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยยกระดับ อุตสาหกรรมเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ซึ่งทางบริษัท ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากบริษัทและองค์กรชั้นนํามากมาย เช่น บริษัท ไมโครซอฟท์ จํากัด, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อีกทั้งได้รับการยอมรับและลงทุนจาก บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จํากัด หนึ่งในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ จากกองทุน Artificial Intelligence and Robotics Venture ซึ่งเป็น กองทุนของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

MULTY BEAUTY : (บริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัด) เป็น One Stop Office ศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นศูนย์กลางการทำงานที่เชื่อม Online to Offline.

โดดเด่นด้วยร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังมากมาย ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนชอบกิน ไม่ว่าจะเป็น

ครัวดอกไม้ขาว : สาขานี้คือสาขาแรกที่เป็น Stand Alone โดดเด่นด้วยเมนูอาหาร เบเกอร์รี่และเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายเพิ่มเติมจากสาขาอื่น ซึ่งคัดมาเฉพาะสาขานี้เท่านั้น รวมทั้งสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก นับเป็นหนึ่งที่แฮงค์เอาท์เก๋ๆ ในย่านนี้

ร้านเมธาวลัย ศรแดง : ตำนานด้านความอร่อย ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากกับสาขาแรกที่ราชดำเนิน จะขยายสาขาใหม่มาเปิดที่นี่ ด้วยคอนเซปต์ใหม่กับร้านอาหารสไตล์ไทยประยุกต์ มีรสชาติอาหารที่จัดจ้านขึ้นเอาใจคนรุ่นใหม่ และยังคงรสชาติละมุนตามสไตล์ต้นตำรับสำหรับกลุ่มครอบครัวอีกด้วย

TEXAS CHICKEN : ร้านค้าที่ตอบโจทย์ของกลุ่มวัยรุ่น สาขานี้จะพิเศษกว่าสาขาอื่นคือมีคอนเซ็ปต์ เป็น Food Innovation Center / Educational Center ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์กลุ่มนิสิตจุฬาฯ และคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกับมืออาชีพพร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่ชื่นชอบเพื่อเสิร์ฟความอร่อยได้ตรงใจคนรุ่นใหม่ที่สุด

SATI : คือร้านกาแฟที่มีความโดดเด่นทั้งการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอ แม้กระทั่งชื่อร้านยังคงมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนคือ SA-TI (สติ) เพราะทุกความตั้งใจย่อมต้องมีสติ และสติคือสิ่งชี้นำในการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมมีเมนูเครื่องดื่ม Signature และกิจกรรมเวิร์คช้อปที่น่าสนใจ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างคาดไม่ถึง

ข้าน้อย ขอชาบู : บุฟเฟต์ราคาสุดคุ้มมีน้ำซุปชาบูให้เลือกถึง 6 รสชาติ พร้อมอาหารหน้าบาร์อีกหลากหลายเมนูอาทิ ข้าวมันไก่ไหหลำ แกงเขียวหวานไก่ ไก่นิวออร์ลีน ปลาดอร์ลี่นึ่งซีอิ๊ว และยังมีเมนูซูชิระดับพรีเมี่ยมเริ่มต้นที่คำละ 9 บาทเท่านั้น พิเศษกับพิซซ่าของนารายณ์พิซเซอเรียรวมอยู่ในรูปแบบปุฟเฟต์อีกด้วย

JIAO ZI (เจี่ยวจือ) : อาหารจีนฟิวชั่น, ซิกเนเจอร์ของร้านคือ เกี้ยวจีน ที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของทางร้าน โดยมีการผสมผสานรสชาติแบบไทยเข้าไปเพื่อให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น พร้อมเมนูเพิ่มเติมที่หลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน

G.O.S. GOD OF STEAK : ร้านสเต็กสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ตอบโจทย์ทั้งสายสเต็กเนื้อ สเต็กหมู สเต็กไก่ สเต็กปลา โดยใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากนำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ ในราคาเบาๆสามารถทานได้ทุกวัน พร้อมเมนูที่หลากหลาย รวมถึงสาย Healthy ก็มีเมนูแคลต่ำไว้ให้ฟินแบบไม่รู้สึกผิดด้วยน่ะ กับ “G.O.S. ALL ABOUT STEAK”

ร้านเกาเหลาเลือดหมู : (ดับเพลิง จุฬาฯซอย 9) ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทั้งเครื่องใน และอาหารทะเล ที่เสิร์ฟพร้อมทั้งซุปสูตรลับ และหมูกรอบ ที่กร๊อบกรอบ มีเมนูสูตรเด็ดให้เลือกรัปประทานทั้ง เกาเหลาเลือดหมู ข้ามต้มปลา ก๋วยเตี๋ยวทะเล การันตีความอร่อยกว่า 50 ปี

200409-pic-retail-01

TOP CHAROEN : แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 60 ปี เป็นศูนย์รวมแว่นตาแบรนด์ดัง รวมทั้งยังมีการอัพเดทสินค้าคุณภาพที่เกี่ยวกับสายตาทุกประเภทให้มีความหลากหลาย ครบครัน ตามความต้องการ ของลูกค้า พร้อมบริการหลังการขาย ซื้อที่ไหน ส่งซ่อม และทำความสะอาดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

FOR Q LIFE : ร้านฟอร์ไคล์ฟ “สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่นี่ Stay Healthy” ร้านจำหน่ายผลิตภัณท์ยา และอุปกรณ์อย่างครบถ้วน พร้อมมีเภสัชให้คำแนะนำที่มีความรู้ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ทั้งการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องพ่นละอองยา หรือการดูแลสุขภาพคนที่ท่านรัก ด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และรถนั่งล้อเข็น สินค้าที่จัดจำหน่ายที่ร้านฟอร์ไคล์ฟ เป็นสินค้าที่ถูกคัดเลือกจากคุณภาพ และเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

De Mist Clinic : คลินิกเวชกรรม ลาเลิฟ ให้การปรึกษาและดูแลปรับสภาพผิวพรรณทั้งใบหน้า เรือนร่างและโรคผิวหนังทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ความงาม เลเซอร์ และการชะลอวัยโดยเฉพาะ (expert consultation) โดยมีความเชื่อถือ ไว้วางใจได้ในการดูแลผิวหนัง การรักษาจะเน้นการดูแลปัญหาที่ตรงจุดอย่างองค์รวม (holistic) โดยจะออกแบบการรักษา (personalize) ให้กับผู้เข้ารับบริการทุกคนให้เหมาะกับแต่ละท่านตามปัญหาผิว ลักษณะ และความต้องการ หรือการใช้ชีวิต และให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแล และแนะนำในระยะยาว (longevity) เสมือนเพื่อน และครอบครัว ทั้งนี้ทางคลินิกมีความตั้งใจและปณิธานจะให้การรักษาอย่างได้มาตรฐาน (standard and qualification) ทั้งวิธีการรักษา ยา เครื่องมือ และอุปกรณ์

Nail Parlor : ร้านทำเล็บ และสปา คุ้มค่าระดับพรีเมี่ยม ลวดลาย การเพ้นท์ ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยช่างที่มีฝีมือผ่านการอบรมตามมาตราฐานทุกคน การใช้อุปกรณ์สี ที่ได้มาตราฐานจากเกาหลี และ USA โดยเลือกใช้วัสดุแต่แบรนด์ระดับ Premium อาทิเช่น Jo Malone, Aesop, Bandi, Gelly fit, Gelish, Depileve ภายในร้านเน้นเรื่องความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ตามด้วยการอบ UV Clean System จากญี่ปุ่น และผ้าสำหรับการทำสปาเราผ่านการอบ โดยเครื่องอบผ้าร้อน Towel Warmer จากญี่ปุ่น ทำให้ลูกค้าเข้ามารับบริการไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

beyond code academy : เปิดให้บริการเป็นคลาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งแต่ละคลาสนั้นๆ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Silicon Valley, USA เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตในโลกอนาคตผ่านการเรียน Coding ฝึกพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด และ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านการคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking) ฝึกตั้งคำถาม(Curiosity) และ ปลูกฝังความเพียรมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายในระยะยาว (Grit) ซึ่งทักษะและทัศนคติเหล่านี้เป็นรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ เติบโตอย่างมีความสุข ผู้ปกครองสามารถมั่นใจกับคุณภาพของทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรถูกอ้างอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยท็อป 5 ของโลก พบกับ Beyond Code Academy ได้เร็วๆ นี้

200409-pic-retail-02
200805-07

โครงการพัฒนา BLOCK 28

โครงการพัฒนาของ PMCU ในรูปแบบโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด “Residential & Wellness” โดยเป็นโครงการที่อยู่อาศัยติดอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์รวมการแพทย์ชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Centre & Medical Hub) เพื่อสร้างย่านที่พักอาศัยที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนใจกลางกรุงเทพ อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของย่านสามย่าน จึงสามารถเชื่อมโยงพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตชุมชน เขตพาณิชย์ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จึงเป็นเสมือนการเชื่อมต่อในด้านประวัติศาสตร์อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ยาวนาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสมัยใหม่

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search