200805-04-2

BLOCK28 : CREATIVE & STARTUP VILLAGE

“ย่าน Startup แห่งใหม่ใจกลางเมือง” Connect ทุกไลฟ์สไตล์ของคนสร้างสรรค์ ออกแบบในสไตล์ “Modular” เน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง 5 อาคาร  โดยในแต่ละอาคารแบ่งเป็น 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 : รวมร้านอาหาร ร้านค้าและบริการไว้มากมาย
ชั้นที่ 2-3 : เป็นออฟฟิศที่สามารถทำงานแบบ Flexible Working House สำหรับกลุ่ม Creative Startup ด้านต่างๆ

201002-logo-office-1

รวมเหล่าบริษัท สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียง และกำลังก้าวหน้าอย่างมาก อาทิ

FINNOMENA : ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนชั้นนำ มีเป้าหมายสร้างปรากฏการณ์ทางการเงินให้กับคนไทย โดยจะเปิดเป็น Flagship แห่งแรกในกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่าหนึ่งแสนราย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 7,500 ล้านบาท

METICULY : เริ่มต้นจากวิศวกรจุฬาฯ กลุ่มเล็กๆ ที่มีโอกาสให้ทักษะความรู้ ช่วยเหลือแพทย์ในการสร้างกระดูกนิ้วมือเทียมชิ้นแรกของโลกด้วยไทเทเนียม จากกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติด้วยโลหะไทเทเนียม และยังมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาได้ถูกจุด ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

PANACURA : บริษัททำธุรกิจด้านเทคโนโลยีการแพทย์และชีวภาพ โดยมีบริการด้านการถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อประเมินหาความเสี่ยงของโรค และเพื่อการรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

TusPark WHA : ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสตาร์ทอัพ และส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง จีน-ไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยให้บริการพื้นที่ทำงานร่วม และออฟฟิศส่วนตัวสำหรับสตาร์ทอัพ ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ งานสัมมนา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานการจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงบริการการสนับสนุนทางธุรกิจที่ครบครัน ได้แก่ บริการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Service) และบริการเพื่อการขยายธุรกิจ (Soft-Landing Service)

W JAMES : คือ Venture Builder บริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมาภายใต้บริษัท เปรียบเหมือนเครื่องจักรผลิตสตาร์ทอัพจำนวนมากออกสู่ตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้คน ด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทีม องค์ความรู้ เงินลงทุน และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้สตาร์ทอัพที่สร้างขึ้นมานั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

UTC (University Technology Center) : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างงานวิจัยต้นแบบ (prototype to pilot scale) ภายในมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ระบบการศึกษาที่สร้างบัณฑิตยุคใหม่ ภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ พร้อมเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีชั้นสูงที่นำมาใช้ได้จริงเพื่อคนไทยได้จริง

200409-pic-offices

akara group : (อัครากรุ๊ป) หรือรู้จักในชื่อ แสงทองสหฟาร์ม ธุรกิจ “ฟาร์มไก่ไข่” ที่มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจที่เป็น Online Store Application, Marketing Place อยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว และการสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด และสินค้าแปรรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า ฟาร์มแสงทอง และฟาร์มไข่ไท วางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

Clique & Co : Marketing & Business Consult (ที่ปรึกษาการตลาดและธุรกิจ) โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงของธุรกิจและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยให้บริการในเรื่อง Marketing services บริการกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายทางการตลาด และดำเนินกิจกรรมทางการตลาด (สำหรับกลุ่มลูกค้า global brand และองค์กรขนาดใหญ่), Marketing & business consult บริการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่แท้จริง กำหนดแผนกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจและการตลาด ตลอดไปถึงการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของกิจการ (สำหรับกลุ่มลูกค้า SME ไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง)

StartDee : Education Technology สำนักงาน (สื่อการเรียนออนไลน์) The School of you คือแอปพลิเคชั่นด้านการศึกษา ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมทุกวิชา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 – ม.6 และเป็นตัวช่วยเรียนรู้ยุคใหม่ของเด็กไทยทุกคน โดยมี Personalized Learning ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเสนอแผนการเรียนเฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย Gamified UX & UI เกมสนุก ๆ ไว้แข่งกับเพื่อน ภารกิจประจำวันเพื่อแลกรางวัล และพื้นที่สื่อออนไลน์ สำหรับแบ่งปันความรู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกเป็นราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

Bioarchitek : บริษัทออกแบบอาคารและออกแบบไฟส่องสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์จากผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับการอยู่อาศัย

evolt : คือบริษัทด้านสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมระบบการจัดการซึ่งมีบริการครบวงจร เกี่ยวกับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ให้คำปรึกษาโครงการ บริการเซอร์เวย์หน้างานพร้อมการติดตั้ง บริหารการจัดการสถานีชาร์จ และบริการหลังการขาย มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการชาร์จ และทีมติดตั้งที่ผ่านการอบรมการติดตั้งตามมาตรฐานการไฟฟ้า

200923-logo-retail

โดดเด่นด้วยร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังมากมาย ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคนชอบกิน ไม่ว่าจะเป็น

ครัวดอกไม้ขาว : สาขานี้คือสาขาแรกที่เป็น Stand Alone โดดเด่นด้วยเมนูอาหาร เบเกอร์รี่และเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายเพิ่มเติมจากสาขาอื่น ซึ่งคัดมาเฉพาะสาขานี้เท่านั้น รวมทั้งสไตล์การออกแบบที่โดดเด่นทั้งภายในและภายนอก นับเป็นหนึ่งที่แฮงค์เอาท์เก๋ๆ ในย่านนี้

ร้านเมธาวลัย ศรแดง : ตำนานด้านความอร่อย ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากกับสาขาแรกที่ราชดำเนิน จะขยายสาขาใหม่มาเปิดที่นี่ ด้วยคอนเซปต์ใหม่กับร้านอาหารสไตล์ไทยประยุกต์ มีรสชาติอาหารที่จัดจ้านขึ้นเอาใจคนรุ่นใหม่ และยังคงรสชาติละมุนตามสไตล์ต้นตำรับสำหรับกลุ่มครอบครัวอีกด้วย

TEXAS CHICKEN : ร้านค้าที่ตอบโจทย์ของกลุ่มวัยรุ่น สาขานี้จะพิเศษกว่าสาขาอื่นคือมีคอนเซ็ปต์ เป็น Food Innovation Center / Educational Center ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์กลุ่มนิสิตจุฬาฯ และคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะกับมืออาชีพพร้อมทั้งพัฒนาสูตรอาหารที่ชื่นชอบเพื่อเสิร์ฟความอร่อยได้ตรงใจคนรุ่นใหม่ที่สุด

SATI : คือร้านกาแฟที่มีความโดดเด่นทั้งการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่เสมอ แม้กระทั่งชื่อร้านยังคงมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนคือ SA-TI (สติ) เพราะทุกความตั้งใจย่อมต้องมีสติ และสติคือสิ่งชี้นำในการทำงานและการใช้ชีวิต พร้อมมีเมนูเครื่องดื่ม Signature และกิจกรรมเวิร์คช้อปที่น่าสนใจ ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างคาดไม่ถึง

ข้าน้อย ขอชาบู : บุฟเฟต์ราคาสุดคุ้มมีน้ำซุปชาบูให้เลือกถึง 6 รสชาติ พร้อมอาหารหน้าบาร์อีกหลากหลายเมนูอาทิ ข้าวมันไก่ไหหลำ แกงเขียวหวานไก่ ไก่นิวออร์ลีน ปลาดอร์ลี่นึ่งซีอิ๊ว และยังมีเมนูซูชิระดับพรีเมี่ยมเริ่มต้นที่คำละ 9 บาทเท่านั้น พิเศษกับพิซซ่าของนารายณ์พิซเซอเรียรวมอยู่ในรูปแบบปุฟเฟต์อีกด้วย

SHARE TEA : ชานมไข่มุกเจ้าแรกจากไต้หวัน เอกลักษณ์อยู่ที่ตัวไข่มุกเนื้อเหนียวหนึบกำลังพอดีรวมกับชาที่มีรสชาติเข้มข้น พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่โดดเด่น และหัวใจสำคัญคือความสดใหม่และวัตถุดิบระดับพรีเมี่ยม ที่นำเข้ามาจากประเทศไต้หวัน ทางร้านทำแบบสดใหม่ แก้วต่อแก้ว ทุกวัน พร้อมเมนูชาผลไม้ ก็สดชื่นไม่ซ้ำใครอีกด้วย

JIAO ZI (เจี่ยวจือ) : อาหารจีนฟิวชั่น, ซิกเนเจอร์ของร้านคือ เกี้ยวจีน ที่มีเอกลักษณ์เป็นแบบฉบับของทางร้าน โดยมีการผสมผสานรสชาติแบบไทยเข้าไปเพื่อให้ถูกปากมากยิ่งขึ้น พร้อมเมนูเพิ่มเติมที่หลากหลายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนทำงาน

G.O.S. GOD OF STEAK : ร้านสเต็กสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ตอบโจทย์ทั้งสายสเต็กเนื้อ สเต็กหมู สเต็กไก่ สเต็กปลา โดยใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากนำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ ในราคาเบาๆสามารถทานได้ทุกวัน พร้อมเมนูที่หลากหลาย รวมถึงสาย Healthy ก็มีเมนูแคลต่ำไว้ให้ฟินแบบไม่รู้สึกผิดด้วยน่ะ กับ “G.O.S. ALL ABOUT STEAK”

ร้านเกาเหลาเลือดหมู : (ดับเพลิง จุฬาฯซอย 9) ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทั้งเครื่องใน และอาหารทะเล ที่เสิร์ฟพร้อมทั้งซุปสูตรลับ และหมูกรอบ ที่กร๊อบกรอบ มีเมนูสูตรเด็ดให้เลือกรัปประทานทั้ง เกาเหลาเลือดหมู ข้ามต้มปลา ก๋วยเตี๋ยวทะเล การันตีความอร่อยกว่า 50 ปี

200409-pic-retail-01

Sim-Party-Golf Samyan : ซิมพาตี้กอล์ฟ สามย่าน เปิดให้บริการสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ และออกรอบในร่ม ด้วยระบบจำลองเสมือนจริง (Simulator) ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก ใช้ในตรวจวัด การตีกอล์ฟ ได้อย่างเที่ยงตรง และแม่นยำอีกทั้งไม่ต้องกังวลถึงสภาพอากาศ พิเศษกว่ากับสนามกอล์ฟ ระดับโลกใน Software เช่น เซนต์แอนดรูส์ ออกัสตา เพเบิลบีช และยังมีโปรแกรม Morning Drive สำหรับนักกอล์ฟผู้สูงอายุที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในตอนเช้าอีกด้วย

TOP CHAROEN : แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 60 ปี เป็นศูนย์รวมแว่นตาแบรนด์ดัง รวมทั้งยังมีการอัพเดทสินค้าคุณภาพที่เกี่ยวกับสายตาทุกประเภทให้มีความหลากหลาย ครบครัน ตามความต้องการ ของลูกค้า พร้อมบริการหลังการขาย ซื้อที่ไหน ส่งซ่อม และทำความสะอาดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

FORQLIFE : ร้านฟอร์ไคล์ฟ “สุขภาพดี เริ่มต้นได้ที่นี่ Stay Healthy” ร้านจำหน่ายผลิตภัณท์ยา และอุปกรณ์อย่างครบถ้วน พร้อมมีเภสัชให้คำแนะนำที่มีความรู้ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ทั้งการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องพ่นละอองยา หรือการดูแลสุขภาพคนที่ท่านรัก ด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ และรถนั่งล้อเข็น สินค้าที่จัดจำหน่ายที่ร้านฟอร์ไคล์ฟ เป็นสินค้าที่ถูกคัดเลือกจากคุณภาพ และเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

200409-pic-retail-02
200805-07

โครงการพัฒนา BLOCK 28

โครงการพัฒนาของ PMCU ในรูปแบบโครงการมิกซ์ยูส ภายใต้แนวคิด “Residential & Wellness” โดยเป็นโครงการที่อยู่อาศัยติดอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยศูนย์รวมการแพทย์ชั้นนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Centre & Medical Hub) เพื่อสร้างย่านที่พักอาศัยที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนใจกลางกรุงเทพ อีกทั้งด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของย่านสามย่าน จึงสามารถเชื่อมโยงพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตชุมชน เขตพาณิชย์ และอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จึงเป็นเสมือนการเชื่อมต่อในด้านประวัติศาสตร์อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่ยาวนาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมสมัยใหม่

OTHER PMCU NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search