Muvmi – EV TukTuk Sharing


รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ทั่วทั้งพื้นที่จุฬาฯ หรือที่รู้จักกันในชื่อ MuvMi ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเป็นพื้นที่แห่งการทดลอง (Sandbox) ในการพัฒนาการเดินทางรูปแบบใหม่ให้แก่บริษัท เออร์เบิร์น โมบิลิตี้ เทค จำกัด สตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่ ได้เข้ามาทดลอง ทดสอบ และใช้งานจริงในพื้นที่ของจุฬาฯ ตั้งแต่ปี 2561 โดยเป็นโครงการที่เกิดจากการมองเห็นปัญหา ช่องว่างของการเชื่อมต่อระหว่างขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่าง BTS และ MRT ที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ในตรอกซอกซอย หรือสถานที่ ๆ ไม่ได้อยู่บนถนนเส้นหลักได้ บริการ Muvmi นี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถแบบ “On-Demand” คือ เรียกเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการ ไม่ต้องรอรอบเวลา ไม่ได้วิ่งตามเส้นทางประจำแบบที่เคยมีอยู่ และรูปแบบ “Sharing” ที่นำระบบเทคโนโลยีทันสมัยมาบริหารจัดการ ให้ผู้ที่จะเรียกรถไปในเส้นทางเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกันสามารถขึ้นรถคันเดียวกันได้ จึงทำให้มีราคาที่ไม่แพง เหมาะสมกับค่าครองชีพยุคปัจจุบัน นักเรียนนักศึกษาและคนทำงานสามารถเข้าถึงได้ และยังสะดวกสบายสุด ๆ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ที่ต้องการเดินทางไปมาภายในพื้นที่ในระยะสั้น ๆ ด้วยความรวดเร็ว

นอกจากแอปพลิเคชันแล้ว จุดเด่นอีกด้านของ MuvMi คือ การใช้รถระบบไฟฟ้า 100% ในการให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสาร ซึ่งรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้เริ่มนำร่องทดลองให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในชุมชนอย่างมาก มีจำนวนการใช้บริการ 250,000 เที่ยวต่อปี หรือประมาณ 700 เที่ยวต่อวัน นอกจากนี้ผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยความมั่นใจในทุกการเดินทาง เพราะ MuvMi ได้ผ่านการวิเคราะห์การชนร่วมกับสถาบันศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จำนวนที่นั่ง / คัน : 6 ที่นั่ง
จำนวนรถ : 30 คัน
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ : นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬา ฯ และประชาชนทั่วไป
ค่าบริการ : เริ่มต้นที่ 10 บาท
สถานี จุดจอด : สำหรับพื้นที่บริการจะครอบคลุมภายในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเริ่มเปิดบริการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งตะวันตกและเขตพาณิชย์ (ด้านถนนบรรทัดทอง) และขยายไปยังพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งตะวันออก (ด้านถนนอังรีดูนังต์) ต่อมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงพื้นที่ให้บริการอื่น ๆ ในอนาคต
วิธีใช้บริการ : ใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชั่น MuvMi

ติดตามความเคลื่อนไหวของ MuvMi ได้ที่ :
Website : muvmi.co/th

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search