โครงการ CU ART 4C


ที่อยู่ : 1553, 1555, 1557 Rama IV Rd, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330
Open Daily : 8.00 a.m. – 8.00 p.m.
พื้นที่ : 106 ตารางเมตร

Gallery and creative learning space operated by the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
ศูนย์แสดงผลงานศิลปะและแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา :
ศิลปะเพื่อชุมชน ริเริ่มและดำเนินการโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการเพื่อชุมชนและกลุ่มคนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย

ที่มา :
เนื่องจากขาดแคลนพื้นที่ในการปฏิบัติการ หรือพื้นที่แสดงผลงานของนิสิต อาจารย์ และนิสิตเก่า โดยได้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะของนิสิต ทำงานกับชุมชนและสาธารณะได้จริง งานบริการวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม เพื่อตอบโจทย์นโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการคืนกำไรให้สังคม

คอนเซ็ป :
สนับสนุน Start Up ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเชิงพานิชศิลป์ รูปแบบความร่วมมือจากชุมชนที่เป็นคนรุ่นเดิม ทำงานกับคนรุ่นใหม่ มีการสืบทอดความรู้ อนุรักษ์เชิงศิลปะ และปรับใช้ในความเป็นร่วมสมัย

แนวคิดในการใช้กระบวนการศิลปะบำบัด :
แกลเลอรี่จัดแสดงผลงานของนิสิต อาจารย์ ศิษย์เก่า และศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ปรับพื้นที่เชิงระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานงานระหว่างศิลปินทั่วโลก และนักวิจัย รวมถึงบุคลากรสายอาชีพต่าง ๆ ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์นวัตกรรมทางศิลปะ ทำงานร่วมกันแบบสหสาขา วิทยาศาสตร์ ร่วมกับศิลปะแขนงต่าง ๆ ด้านการออกแบบ วัสดุศาสตร์ การแสดง ดนตรี เป็นต้น

โดย CU Art4C ได้รับการสนับสนุนจาก CU Innovation Hub และสำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ เป็นตึกแถว 3 คูหา 3 ชั้น บริเวณชั้น 1 เป็นพื้นที่ของร้านกาแฟ ชั้น 2 เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะต่าง ๆ และชั้น 3 เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรม workshop, สัมมนา และบรรยาย

ติดตามความเคลื่อนไหวของ CU Art 4C ได้ที่ :
Facebook : CUArt4C

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search