THE SHOPHOUSE 1527 X LABYRINTH CAFÉ


ที่อยู่ : 1527 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลาเปิดทำการ : เปิดวันอังคาร- อาทิตย์ เวลา 11.00 – 18.00 น. <ปิดทุกวันจันทร์>
พื้นที่ : 106 ตารางเมตร

ประวัติความเป็นมา :

The Shophouse 1527 พื้นที่ทางศิลปะ ตั้งอยู่ในสามย่าน พื้นที่ชุมชนการค้าเก่าแก่กลางกรุงเทพฯ ห้องแถวหมายเลขที่ 1527 ได้ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใช้สอยขึ้นใหม่จากพื้นที่กายภาพเดิมของอาคารสามชั้นให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น งานศิลปะจัดวาง ศิลปะการแสดง หรือผลงานความคิดทางสถาปัตยกรรม ภายในช่วงเวลา 24 เดือน  โดย The Shophouse 1527 ไม่ได้แสดงตัวเป็นเพียงพื้นที่แสดงงานแต่ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการรวมกลุ่มเพื่อแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนจากหลายสายอาชีพ ทั้งศิลปิน นักออกแบบ นักคิด รวมทั้งสถาปนิก ที่จะหยิบนำเสนอมุมมองในมิติที่แตกต่างกันมาสร้างบทสนทนาและประสบการณ์ใหม่ให้กับพื้นที่ห้องแถวนี้

เป้าหมายสำคัญของ The Shophouse 1527 คือการนำเสนองานสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของประเด็นด้าน คน สังคมและเมือง รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เนื้อหาของผลงานและนิทรรศการที่จัดแสดงยังเปิดกว้างสำหรับความเป็นไปได้ใหม่ ๆ จากกลุ่มศิลปินและบุคคลที่สนใจทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการผสมผสาน แลกเปลี่ยนและแบ่งปันองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายนำไปสู่การวิพากษ์ สนทนาและการมีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมอย่างสร้างสรรค์

อีกหนึ่งสิ่งที่ The Shophouse 1527 ในฐานะผู้นำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ตั้งอยู่ในบริบทของชุมชนเมือง สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการบอกเล่ามิติของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และความเป็นไปของคนในชุมชนสามย่าน ซึ่งหลักสำคัญนี้เป็นหนึ่งในแนวทางการปรับปรุงพื้นที่อาคารที่มีการจงใจเก็บรักษาร่องรอยและเรื่องราวดั้งเดิมของอาคารที่ผ่านการอยู่อาศัยของครอบครัวเดิมมากว่า 50 ปีนี้ให้คงไว้ได้มากที่สุด ร่องรอยบนผิวผนังที่ไม่มีการปรุงแต่งเพิ่มเติมจากการเข้ามาใหม่ การนำองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น ประตู หน้าต่าง เสาบันไดเดิม กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในพื้นที่เก่า และสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความสัมพันธ์และการบอกเล่าเรื่องราวที่ช่วยเชื่อมโยงเรื่องราวสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของสามย่าน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ในปัจจุบันจากมุมมองเจ้าของบ้านเดิม

ถึงแม้จะเป็นการทดลองในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่ The Shophouse 1527 มุ่งหวังให้ผลลัพธ์การทดลองในครั้งนี้ ทั้งในแง่การขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมของชุมชน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการกระตุ้นในเกิดโอกาสเชิงเศรษฐกิจได้ถูกบอกเล่าและพัฒนาสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ของการพัฒนาเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ติดตามความเคลื่อนไหวของ THE SHOPHOUSE 1527 X LABYRINTH CAFÉ ได้ที่ :

Facebook : THE SHOPHOUSE 1527

Facebook : LABYRINTH CAFÉ

OTHER PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEW PROJECTS


Start typing and press Enter to search