สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แยกสามย่าน

วันที่ 31 ส.ค. 2561 คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไทและถนนพระราม 1 พร้อมรับมอบประติมากรรมใบบัวและพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ การล้างทำความสะอาดทางเท้า ทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร ตัดแต่งไม้ยืนต้นริมทางเท้า และปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนหย่อม โดยมี รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คุณธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ผู้บริหารโครงการสามย่านมิตรทาวน์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าสามย่านมิตรทาวน์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

Start typing and press Enter to search