ขอเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ให้เอกชนดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน ของมหาวิทยาลัย (Sandbox)

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ขอเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
ให้เอกชนดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน
ของมหาวิทยาลัย (Sandbox)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนองาน
ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนยน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-1684
ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search