ประกาศเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุง (Renovate) อาคารหอพัก U-Center 1,2 บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุง (Renovate)
อาคารหอพัก U-Center 1,2 บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารรายละเอียดเสนองาน
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 14 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-218-3590 ต่อ 81683
ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search