ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการปรับปรุง (Renovate) อาคารหอพัก U-Center 1,2 บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

ประกาศ สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการปรับปรุง (Renovate) อาคารหอพัก U-Center 1, 2 บริเวณเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน


คลิกดูประกาศผลการพิจารณา

Start typing and press Enter to search