แจ้งการปรับอัตราค่าจอดรถสยามสแควร์ (สยามสแควร์ / อาคารสยามสเคป / อาคารวิทยกิตติ์ / อาคารสยามกิตติ์)

แจ้งการปรับอัตราค่าจอดรถสยามสแควร์
(สยามสแควร์ / อาคารสยามสเคป / อาคารวิทยกิตติ์ / อาคารสยามกิตติ์)
***เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป***
🚗 วันจันทร์ – วันศุกร์
👉 15 นาทีแรก จอดฟรี
👉 ชั่วโมงที่ 1-6 : ชั่วโมงละ 20 บาท
👉 ชั่วโมงที่ 7 เป็นต้นไป : ชั่วโมงละ 40 บาท
หมายเหตุ : เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง
🚗 วันเสาร์-วันอาทิตย์
👉 15 นาทีแรก จอดฟรี
👉 ชั่วโมงที่ 1-4 : ชั่วโมงละ 20 บาท
👉 ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป : ชั่วโมงละ 40 บาท
หมายเหตุ : เศษของชั่วโมงนับเป็น 1 ชั่วโมง
#สยามสแควร์ #อาคารสยามสเคป #อาคารวิทยกิตติ์ #อาคารสยามกิตติ์ #ปรับอัตราค่าจอดรถ

Start typing and press Enter to search