ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน

15 พ.ย. 2566 คุณพัชรินทร์ อาริยะเรืองกิจ รองประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และคุณปุณณภา กีรติรัตนา หัวหน้าคณะสวดมนต์ “มนต์เสียงสวรรค์” จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อถวายเจ้าแม่ทับทิม ขอพรด้านความอบอุ่นและความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการรวมตัวกันบูชาคุณงามความดีและสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน โดยพิธีสวดมนต์ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน

Start typing and press Enter to search