“ตลาดสามย่าน” รับมอบเกียรติบัตรในฐานะตลาดพรีเมียมที่ร่วมสนับสนุนและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการลดบริโภคเกลือและโซเดียม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

19 ธ.ค. 2566 นพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ ดร.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO) ร่วมแถลงความร่วมมือการดำเนินงานลดบริโภคเกลือและโซเดียมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการสร้างความตระหนักรู้ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ในเรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียม โดยยกระดับร้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (Safety Food) สู่ร้านอาหารสุขภาพ (Healthy Food) นำร่องแล้วในตลาดพรีเมียมทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ตลาดสามย่าน ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต ตลาดเสนีย์ฟู้ด ตลาดเสรีมาร์เก็ต ตลาดฟู้ดวิลล่า ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี และตลาดถนอมมิตร และในโอกาสนี้ คุณสุภาภรณ์ เจริญผล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกิจการตลาด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ (PMCU ) เข้ารับมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ “ตลาดสามย่าน” ตลาดพรีเมียมที่ร่วมรณรงค์ลดบริโภคเกลือและโซเดียม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

Start typing and press Enter to search