จุฬาฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2567

5 มกราคม 2567 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2567 พร้อมให้โอวาทและอวยพรปีใหม่แก่ผู้ร่วมงานซึ่งในโอกาสนี้ รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ นำคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) เข้าร่วมพิธีตักบาตรดังกล่าว
+20

Start typing and press Enter to search