เทศกาลขอบคุณเทพเจ้า (เสี่ยซิ้ง) วันที่ 15-17 มกราคม 2567 ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

ในโอกาสเทศกาลขอบคุณเทพเจ้า (เสี่ยซิ้ง)
ขอเชิญทุกท่านชมการแสดงงิ้ว
จากคณะ “เล่าบ่วงนี้เฮง”
วันที่ 15-17 มกราคม 2567
เวลา 19.00-22.30 น.
ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

หมายเหตุ : มีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน
มีแจกอาหารเจตลอด 3 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าอาหารจะหมด

Start typing and press Enter to search