ประกาศเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ
โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโครงข่ายใยแก้วนำแสง
บริเวณพื้นที่สามย่าน-บรรทัดทอง-สวนหลวง

ผู้สนใจสามารถติดต่อ
ขอรับเอกสารรายละเอียดเสนอโครงการ
ได้ตั้งแต่วันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข
02-218-1678 หรือ 02-218-1682
ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ

Start typing and press Enter to search