PMCU ร่วมกับโครงการนวัตกรรมชุม “บ้านสุขภาพจุฬาฯ” จัดกิจกรรมตรวจวัดสุขภาพชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ตลาดสามย่าน

25 มีนาคม 2567 สำนักงานจัการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU) ร่วมกับโครงการนวัตกรรมชุมชน “บ้านสุขภาพจุฬาฯ” โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจวัดสุขภาพชุมชนรอบจุฬาฯ ที่ตลาดสามย่าน ด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ การวัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแขนขา ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการภายในตลาดสามย่าน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบของจุฬาฯ

Start typing and press Enter to search