ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดพิธีสวดมนต์ประจำเดือนมิถุนายน ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยคณะสวดมนต์ “มนต์เสียงสวรรค์” ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าสักการะเจ้าแม่ทับทิม ได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

Start typing and press Enter to search